Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialminister Lena Hallengren (S) presenterade förslaget till pandemilagstiftning så sent som för två dagar sedan, den 28 december.
Socialminister Lena Hallengren (S) presenterade förslaget till pandemilagstiftning så sent som för två dagar sedan, den 28 december. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Lagrådet vill ändra i regeringens pandemilag

Lagrådet kritiserar regeringens förslag till tillfällig pandemilag på en rad punkter. Men förlaget kan accepteras om ändringar görs – som att riksdagen måste informeras snabbare när regeringen vill stänga verksamheter.

Det framgår av Lagrådets yttrande över förslaget, som regeringen presenterade för bara två dagar sedan, den 28 december.

Det är meningen att riksdagen ska börja behandla regeringens proposition om lagen redan den 4 januari och ta beslut den 8 januari för att lagen ska träda i kraft den 10 januari.

Socialminister Lena Hallengren (S) konstaterar att Lagrådet också ser behov av möjligheter till kraftigare åtgärder för regeringen. Hon understryker att rådets synpunkter noga ska studeras i arbetet med den proposition som ska blixtberedas.

"Vi för samtal med riksdagens partier, och förbereder för att besluta en proposition på måndag. Det innebär att riksdagen får ta ställning till förslaget under nästa vecka.", säger Hallengren i en skriftlig kommentar.

Halvera tid

Lagrådet anser att regeringen måste göra ändringar för att det ska bli en lagstiftning som kan accepteras i alla delar.

En sådan ändring är hur snabbt som riksdagen ska få ta del av ingripande beslut om att till exempel stänga verksamheter som köpcentrum eller införa förbud att vistas på vissa platser. Regeringen föreslog två veckor för prövningen, men Lagrådet vill halvera tiden.

"De föreskrifter som ska underställas riksdagen är av så ingripande natur att underställningsfristen inte bör vara så lång som två veckor. Lagrådet anser att underställning bör ske inom högst en vecka från det att föreskriften beslutades." skriver Lagrådet.

Ändrar sig

Det tar regeringen till sig, och ändrar till en vecka, enligt socialministern.

"Jag vill redan nu berätta att regeringen, i enlighet med Lagrådets yttrande, kommer föreslå att underställelsetiden till riksdagen vid nedstängning eller förbud ska vara en vecka. Regeringen bedömer att en vecka är en avvägning där riksdagens inflytande värnas, samtidigt som regeringen får nödvändiga verktyg att snabbt agera i en krissituation" framhåller Hallengren i den skriftliga kommentaren.

Lagrådet kritiserar regeringen för dålig framförhållning och planering. Redan i våras och somras, när regeringen genom ett tillfälligt bemyndigande hade fått rätten att stänga verksamheter, måste det ha varit uppenbart att det behövdes en bättre anpassad lagstiftning att använda i en pandemi. Ändå, konstaterar Lagrådet, så har det nu liggande förslaget hastats fram på bara några veckor och remisstiden och tiden för beredning har varit mycket kort.

Usel framförhållning

"Mot denna bakgrund finner Lagrådet anledning att – i likhet med vad riksdagens konstitutionsutskott uttalat beträffande beredningen av lagförslag i krissituationer – erinra om att behovet av brådskande beredningar åtminstone i viss utsträckning kan undvikas genom god framförhållning och beredskap", inskärper Lagrådet.

Lars Larsson/TT