Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Långa utredningar för utsatta barn

Utredningar om barn som misshandlas och utsätts för övergrepp tar i många fall betydligt längre tid än de 90 dagar som reglerna säger.Helt oacceptabelt, enligt Rädda Barnen.

En granskning som Dagens Nyheter har gjort visar att utredningarna försenas i mer än en tredjedel av fallen.

Värst är det i Falun, Borås och södra Stockholm där en del utredningar tagit upp till flera år att slutföra. De långa utredningarna kan få allvarliga konsekvenser för många barn, säger företrädare från Rädda Barnen.

Åsa Landberg, psykolog på Rädda barnen, har gjort årliga granskningar av polisens handläggningstider sedan 2009.

-Det går åt rätt riktning, men det är fortfarande för dåligt på många håll. Att polisen i en tredjedel av fallen inte följer lagstiftningen är givetvis helt oacceptabelt.

Polisen i Dalarna förklarar sina brister med en "instabil personalsituation" på familjevåldsroteln och att statistiken påverkas av att man tagit upp gamla ärenden.

-Men jag vill inte skyllda på det, vi har haft de här problemen med handläggningstiderna under ganska lång tid, säger Anders Landén, operativ chef hos polisen i Dalarna.

Enligt Anders Hall, chef för Rikspolisstyrelsens polisavdelning, finns det väldigt lite att skylla på när tidsgränserna inte hålls. Han vill inte ge sig in i en diskussion om de här brotten kan ha lägre status än andra när det kommer till rekryteringar.

-Generellt kan man inte skylla problemet med tidsfristerna på att det är svårt att rekrytera folk. Vi är en ändå en organisation med totalt 28 000 anställda och med de resurserna måste det gå att utreda den här typen av brott.

Ett föredöme i frågan är Malmö som för några år sedan var ett av de sämsta polisdistrikten, då hade man bara 4,5 tjänster som skötte utredningarna. Men efter en årslång kampanj där socialtjänsten i Malmös stadsdelar och samtliga skolor informerades om hur arbetet ska skötas förbättrades situationen. Till sommaren räknar Börje Aronsson, chef för familjevåldssektionen, med att de ska ha 14 barnutredare i tjänst.

-Vi har fortfarande en del ärenden som tar över 90 dagar men vi har blivit betydligt bättre. Till sommaren räknar jag med att vi ska kunna sköta barnutredningarna perfekt.

På justitiedepartementet skriver man i svarar de TT att man i regleringsbreven till både polis och åklagarmyndigheter i flera år påpekat att utredningar där barn är brottsoffer ska hanteras med särskild skyndsamhet. I slutet av oktober fick en särskild utredare i uppdrag att granska tidsfristerna som gäller när offret eller förövarna är under 18 år samt om ett skyndsamhetskrav för de här brotten även ska införas för domstolarna.

TT har sökt justitieminister Beatrice Ask för en kommentar.