I dag presenterade regeringen sin nya landsbygdspolitik. Arkivbild.

Lång väg för att stärka landsbygden

Regeringen stakar ut vägen för en livskraftig landsbygd och för att stoppa avfolkningen. Men Centern saknar konkreta förslag.

- Under lång tid har landsbygden försummats. Det gäller oavsett regering, sade statsminister Stefan Löfven (S), när han presenterade regeringens landsbygdsproposition.

I den sätts långsiktiga mål upp för statens landsbygdspolitik, som "likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd".

Löfven räknar med att riksdagen ställer sig bakom det målet.

- Det betyder att kommande regeringar inte kan återgå till att ignorera landsbygden, säger han.

"Tar tid"

Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) så kommer propositionen att leda till att en stor del av den parlamentariska landsbygdskommitténs konkreta förslag så småningom blir verklighet.

- Det tar tid att sluta de här klyftorna. Det kommer inte att räcka med en mandatperiod, inte två eller kanske tre. Men vi har påbörjat en resa och riktningen är tydlig, säger han.

Centern står bakom målen, men saknar konkreta förslag nu.

- Nu behövs det action och då räcker det inte bara med goda intentioner, säger partiets landsbygdspolitiske talesperson Kristina Yngwe.

Centern står, enligt henne, bakom de 75 förslag den parlamentariska landsbygdskommittén lade fram i januari 2017.

Fler kameror

Ett förslag var ett särskilt åtgärdspaket för 23 kommuner som drabbats särskilt hårt av sviktande befolkningsunderlag. Enligt Sven-Erik Bucht kommer de kommunerna att få stöd genom andra satsningar regeringen gör.

Andra förslag från kommittén var till exempel nedskrivning av studielån för dem som stannar kvar i glesbygdorter och ett förändrat reseavdrag som ska gynna glesbygdsbor. Båda de förslagen ingår i utredningar som regeringen tillsatt.

När det gäller tryggheten föreslog kommittén bland annat att det skulle sättas upp mål för hur lång tid det får ta innan polisen är på plats vid ett grovt brott. Något sådant förslag finns ännu inte från regeringen.

Bucht pekar däremot på regeringens generella satsning på fler poliser och på att man vill underlätta för bönder att sätta upp övervakningskameror för att förhindra stölder av lantbruksmaskiner.

Fler statliga jobb

Kommittén ville också att 10 000 nya statliga jobb ska skapas utanför Stockholmsområdet.

Något sådant mål har regeringen inte satt upp. Däremot har man påbörjat flera omlokaliseringar av statliga myndigheter omfattande cirka 2 000 jobb.

För att nå landsbygdspropositionens mål har regeringen hittills avsatt 1,5 miljarder kronor sammanlagt för 2019 och 2020.

Mest ska gå till näringsliv och företagande. Det handlar till exempel om att företag ska kunna dra nytta av bredbandsutbyggnaden och om att staten ska hjälpa företagen att utnyttja digitaliseringen, underlätta för företag att få lån och satsa på landsbygds- och naturturism.

Pengar från andra håll

En stor del ska också satsas på att rusta upp enskilda vägar och förbättra för godstransporter på järnväg.

Landsbygden får också del av andra satsningar som inte ingår i de 1,5 miljarder kronorna. Till exempel ska 30 kommuner med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå få ansöka om 2,6 miljarder kronor sammanlagt de kommande tio åren. De pengarna ingår i regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse om att satsa 22 miljarder kronor på utsatta områden fram till och med 2027.

Av de 30 kommunerna finns åtta som även kan söka pengar från den tidigare aviserade satsningen på förbättrat företagsklimat i stödområde A. De är Ljusdal, Ånge, Bräcke, Ragunda, Sollefteå, Åsele, Övertorneå och Haparanda.