Operationsavdelningen på Södersjukhuset. Arkivbild.

Läkare: Avstå alkohol innan operation

Vi kräver att patienter ska vara alkoholfria innan de kommer in till vården för operation, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges kirurger och narkosläkare på DN Debatt.

Risken för att drabbas av komplikationer under en operation är dubbelt så hög för en person som har ett riskbruk av alkohol. Särskilt för den som druckit de sista veckorna före operation. Bland annat påverkar alkoholen belastningen på hjärta och kärl, med risk för förhöjt blodtryck, hjärtrytmrubbning och hjärtsvikt.

Sveriges opererande kliniker, primärvården och sjukhusvården behöver därför samverka och arbeta organiserat för att patienter ska få en alkoholfri operation, det vill säga att patienten ska vara helt nykter fyra till åtta veckor innan operationen. Även patienterna själva bör be om information om alkoholfri operation. Det skulle halvera risken för komplikationer, skriver läkarna.