Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Många kvinnor avstår ibland från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. Arkivbild.

Kvinnor rädda för att gå ut på kvällen

Mer än var femte kvinna (23 procent) har någon gång under 2016 avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. Det visar siffror från SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Motsvarande siffra för män är knappt 6 procent.

Gemensamt för män och kvinnor är att siffrorna gick ner i mätningarna som gjordes 2010–2011 samt 2012–2013 för att nu gå upp igen till nästan samma nivåer som under 2008–2009.

När det gäller faktisk utsatthet för hot och våld på allmän plats är män mer utsatta – 4 procent jämfört mot 2 procent av kvinnorna. Även de siffrorna har gått upp något men är lägre än i mätningen för 2008–2009.

Brottsförebyggande rådet (Brå) ställer liknande frågor i sin nationella trygghetsundersökning (NTU). Även den visar att kvinnor är betydligt räddare än män men att män är mer utsatta för våld.