Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Om en kvinna mördar någon vuxen är offret oftast en partner, eller tidigare partner, och dådet begås med kniv i hemmiljö.

Kvinnor mördar oftast hemma

Män begår många typer av mord. Kvinnor mördar i större utsträckning en partner i hemmiljö, med missbruk i bakgrunden. Nu vill forskare att samhället tar riskfaktorer i parrelationer på större allvar.

Omkring en tiondel av alla mord eller dråp begås av kvinnor. Så har det varit i hundratals år, enligt tidigare forskning. En ny studie som gjorts av bland annat Brottsförebyggande rådet ger samma bild.

Under åren 1990–2010 begicks 1 570 fall av dödligt våld i Sverige. I knappt tio procent av händelserna (150 fall) var förövaren en kvinna.

Sju procent av alla offer (107 fall) var barn under 15 år. En tredjedel av dessa dödades av en kvinna, oftast genom kvävning.

Kniv i hemmiljö

I dödligt våld mot vuxna finns ett annat tydligt mönster. Kvinnliga förövare dödade i 64 procent av fallen en partner, eller tidigare partner. För manliga förövare var motsvarande andel 24 procent.

- Män har en större mångfald i typ av offer. Det är partners, bekanta och helt okända. Män begår också brotten på en större variation av platser, och med flera olika metoder, säger Thomas Nilsson, lektor på enheten för rättspsykiatri vid Sahlgrenska akademin, som är en av studiens författare.

I nästan nio fall av tio begick kvinnliga mördare brottet i en hemmiljö. I mer än hälften av fallen dödades offret med en kniv, eller annat stickvapen.

- En kniv är lätt tillgänglig i hemmiljö. Offren har i hög utsträckning varit drogpåverkade, och det har ofta förekommit våld mot kvinnan strax innan eller i ett tidigare förlopp, säger Thomas Nilsson.

Vill se reaktion

Han anser att olika myndigheter, som socialtjänst, sjukvård, polis och rättsväsende, behöver reagera bättre när det finns signaler om våld och missbruk i parrelationer – oavsett vilken part som är hotad eller aggressiv.

- Jag får ibland intrycket att man inte riktigt bedömer betydelsen av den här typen av riskfaktorer, säger Thomas Nilsson.

- Gång efter annan får vi ta del av familjetragedier där man avvaktat i stället för att sätta in åtgärder. När någon part blivit vankelmodig eller rädd, eller inte förstått allvaret i situationen, då har företrädare för myndigheter också vikit sig, säger Nilsson och pekar på det uppmärksammade fallet där en 41-årig kvinna i Stockholmsområdet nyligen blev misshandlad till döds.

Erbjuda hjälp

Majoriteten av allt dödligt våld i parrelationer begås av män. I studien finns 326 sådana fall, men bara 73 motsvarande med kvinnlig gärningsman.

Thomas Nilsson anser att myndigheterna måste bli bättre på att erbjuda hjälp som missbruksbehandling eller familjestöd, men också på att använda tvångsmedel som till exempel besöksförbud.