Nordiska motståndsrörelsen höll sitt första valmöte i Kungälv för drygt en vecka sedan. Arkivbild.
Nordiska motståndsrörelsen höll sitt första valmöte i Kungälv för drygt en vecka sedan. Arkivbild.

Kungälv överklagar igen om NMR-möten

ANNONS

Kungälvs kommun gör ett nytt försök att stoppa Nordiska motståndsrörelsens valmöten i stadens centrum. Kungälv begär nu att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska avgöra vad som krävs för att en kommun ska kunna neka nazistiska organisationer att hålla sammankomster.

Kommunen anser att risken för ordningsstörningar är stor i samband med NMR:s möten. Polisen har dock sagt ja till mötena. Kommunen har överklagat, men både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog klagomålet. Domstolarna hänvisar till den grundlagsskyddade friheten att hålla politiska möten.

Kungälv ville också att Högsta förvaltningsdomstolen tillfälligt skulle upphäva kammarrättens dom i väntan på ett slutligt avgörande, så kallad inhibition. Men HFD beslöt redan på tisdagen att säga nej till detta, vilket innebär att NMR:s möten tills vidare fortsatt är tillåtna.

ANNONS
TT

ANNONS