Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

KU kritiserar regeringen

Ett enigt konstitutionsutskott kritiserar delar av regeringens hantering av pandemin, det uppger Karin Enström (M) i en pressträff där KU presenterade sitt betänkande.
KU håller med coronakommissionens kritik mot regeringen till viss del. Bland annat kritiseras regeringens organisation under coronapandemin samt hur regeringen gett uppgifter till kommissionen för att kunna granska pandemin.

Årets granskning, och de offentliga utfrågningar som hölls under våren, har till allra största delen handlat om regeringens krishantering under pandemin och hur den har skött, eller inte skött, kontakterna med Coronakommissionen.

Kommissionen kom med sitt betänkande i slutet av februari. Då kritiserade man regeringen för att det hade varit svårt att få ut material och dokumentation om, bland annat, möten som centrala statssekreterare hade haft under pandemin. Utan tillräcklig dokumentation försvåras granskningen av om regeringen handlade rätt under pandemin, enligt kommissionen.

Och det var obegripligt, hävdar företrädare för kommissionen, att det tog så lång tid att få ut det material man begärt från regeringskansliet.

I sin pressträff stämmer Konstitutionsutskottet in i kritiken från kommissionen, vilket presenterades i en pressträff under torsdagen.

– KU:s kritik ligger delvis i linje med den från coronakommissionen. Regeringen har inte bistått kommissionen tillräckligt med uppgifter om krishanteringen. Inom regeringskansliet borde det finnas en förståelse vad det är för typ av material som kommissionen skulle behöva, säger Karin Enström (M), ordförande i KU.

Hon påpekar samtidigt att det inte är upp till regeringen vad man ska dela med sig av till en oberoende granskande kommission.

Enligt Karin Enström är kritiken från KU enhällig, det vill säga att samtliga ledamöter i utskottet stämmer in i kritiken.

Statsministerns ansvar

Utöver förhållandet till coronakommissionen kritiserar också KU regeringen på en rad andra punkter. KU anser att det funnits otydligheter vad gäller ministrarnas förhållande till gruppen som hade den samordnande funktionen (GSS).

"Med tanke på den betydelse som GSS kom att ha är det tveksamt om det varit lämpligt att den statssekreterare som har lett GSS inte verkar ha varit underställd någon minister", skriver KU.

KU konstaterar att det är svårt att se att någon annan än statsministern kan ha ansvaret på statsrådsnivå för den samordnande funktionen. Utskottet anmärker också på att det inte funnits någon särskild grupp för närmast berörda ministrar under pandemin.

Lovade bättring

När statsminister Magdalena Andersson frågades ut i april lovade hon att regeringskansliet ska bli bättre på att dokumentera vad som görs under ett krisförlopp.

Socialminister Lena Hallengren kallade för sin del kommissionens kritik om att regeringen hade varit senfärdig i sin hantering för "svepande".

Ett ärende som KU ägnade tid åt i utfrågningarna gäller evakueringen av lokalanställda och tolkar som någon gång arbetat för det svenska försvaret i Afghanistan. Där har regeringen anmälts för att ha inte ha förberett sig för den kaosartade situation som uppstod när talibanerna tog över i Kabul i augusti, och för att ha agerat sent.

Hultqvist: Stolt över agerandet

Men när försvarsminister Peter Hultqvist (S) frågades ut i KU sade han sig vara stolt över hur regeringen hade agerat.

– Givet den svåra säkerhetssituationen gjorde regeringen och berörda myndigheter allt som var praktiskt möjligt, sade Hultqvist om evakueringen och förberedelserna, eller bristen på sådana.

Konstitutionsutskottets roll är att granska hur regeringen och de enskilda statsråden sköter sitt arbete utifrån de lagar och regler de måste följa. I sina betänkanden utfärdar KU en form av betyg över regeringens och ministrars arbete i ärenden som granskats. Lite förenklat uttryckt är det värsta som kan hända att en minister eller regeringen får så allvarlig kritik att han, hon eller regeringen prickas.

LÄS OCKSÅ: Andersson: Regeringen ska krisanteckna mer

LÄS OCKSÅ: Hallengren: Regeringen var inte senfärdig