Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Jehovas vittnen vann mot regeringen

Jehovas vittnen ansökte om statsbidrag men regeringen sade nej med motiveringen att samfundet uppmanar sina medlemmarna att inte ta emot blodtransfusioner för minderåriga. Därmed uppfyller samfundet inte kraven om att bidra till samhällets grundläggande värderingar, enligt regeringen.

Men nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett Jehovas vittnen rätt och återhänvisar ärendet till regeringen.

Rätten finner att Jehovas vittnen samtidigt manar sina medlemmar att samarbeta med sjukvården vid beslut om att ett barn ska få blodtransfusion. Dessutom pekar rätten bland annat på religionsfriheten och individens rätt.

Enligt rätten "kan ett trossamfund inte anses komma i konflikt med demokratiska värderingar om det anmodar sina medlemmar att agera på ett sätt som är förenligt med den rätt att uttrycka uppfattningar och motsätta sig medicinsk behandling som tillkommer dem enligt rättsordningen".

En domare av fem var skiljaktig och ville ge regeringen rätt.