Ivo sågar skönhetsbransch – ingrepp utförs i bilar och bostäder

Personer som utför estetisk kirurgi utan att vara läkare och ingrepp som utförs i privata hem och bilar.
Det är några av de missförhållanden som Ivo hittade när myndigheten granskade estetiska behandlingar i Sverige.
– Vi ser en bransch som tidigare varit helt oreglerad. Vi ser allvarliga brister i verksamheter, och stora risker för patienterna, säger avdelningschef Göran Olsson.

ANNONS
|

Många svenskar väljer varje år att genomgå kirurgi eller injektioner i syfte att förändra sitt utseende. Men sådana estetiska behandlingar är förenade med stora risker. Bland annat har GP nyligen rapporterat om kirurgen Fredrik Bernes verksamhet Klinik 34 i Göteborg som anmälts upprepade gånger de senaste åren – och där många patienter har råkat illa ut.

I en ny rapport från Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) har 33 verksamheter över hela landet granskats – varav fyra återfinns i Göteborg. Hos samtliga har myndigheten upptäckt allvarliga problem.

Det handlar bland annat om att det saknas kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller. I många fall uppfylls inte heller de krav som ställs på en god och säker vård.

ANNONS
Göran Olsson, ansvarig enhetschef för Ivos: tillsyn.
Göran Olsson, ansvarig enhetschef för Ivo:s tillsyn. Bild: Marko Säävälä/TT

– Vi ser en bransch som tidigare varit helt oreglerad. Vi ser allvarliga brister i verksamheter, och stora risker för patienterna. Tyvärr har vi i närtid sett hur illa det kan gå i sådana här verksamheter. I Skåne avled en kvinna i samband med en estetisk kirurgisk operation, säger Göran Olsson, avdelningschef på Ivo och ansvarig för tillsynen.

Under granskningen har flera av verksamheterna haft undermålig och gammal utrustning, hundar i lokalerna, läkemedel som passerat utgångsdatum eller förvarats i kylen med personalens matlådor eller engångsfillers som använts för flera patienter.

De flesta av de upptäckta bristerna gäller läkemedel, dokumentation och ledningssystem.

– Många har inte haft journaler på plats. Vid flera tillfällen har vi fått gå tillbaka flera gånger för att vi inte blivit insläppta eller personal inte funnits på plats. Vi har bland annat behövt samarbeta med polismyndigheten, säger Göran Olsson.

Ser stora utmaningar

2021 kom en ny lag med skärpta krav på de berörda verksamheterna. Sedan dess ingår det också i Ivo:s uppdrag att utöva tillsyn. Något som dock inte har varit helt enkelt. I flera fall har de haft svårt att ens få kontakt med verksamheterna.

– Det finns en skyldighet i lagen att anmäla sig till vårdgivarregistret, men de oseriösa återfinns inte där. Därför vet vi inte var de finns. Vi har fått tips om att verksamheter drivs i privatbostäder, bilar och hotellrum. Men nuvarande lagstiftning ger inte möjlighet för oss att göra inspektion i privatbostäder, säger Daniel Lilja, avdelningschef på Ivo.

ANNONS
Daniel Lilja, avdelningschef Ivo.
Daniel Lilja, avdelningschef Ivo. Bild: Marko Säävälä/TT

Han berättar att många aktörer inte tidigare har någon erfarenhet av hälso- och sjukvård, utan istället jobbat i hud- och hårsalonger.

– Det är en utmaning för dem att bli vårdgivare. När vi påbörjade tillsynen upptäckte vi omgående att det är var ett bekymmersamt område att arbeta mot.

Vill genomföra dolda inspektioner

Ivo hoppas nu att de genom regeringsbeslut ska kunna utöka sin tillsyn i samverkan med andra myndigheter såsom polisen, Läkemedelsverket och Skatteverket. De vill bland annat få möjlighet att genomföra hemliga inspektioner.

– Vi har sett i vår tillsyn att vi har svårt att tillsyna de oseriösa aktörerna. Det handlar till exempel om att de har verksamhet i privata hem. Där får vi enligt patientsäkerhetslagen inte tillsyna, säger han och fortsätter:

– Sen är det en rörlig bransch – ena dagen sitter man på en salong, sen hyr man in sig på en annan. Då skulle vi vilja kunna boka en tid i fiktivt namn och sen åka dit och tillsyna. Det får vi inte heller göra. Det är de stora problem vi sett, säger Göran Olsson.

Checklista – så vet du att en verksamhet är seriös

Den som utför behandlingen ska ha legitimation som sjuksköterska, läkare eller tandläkare. Estetisk kirurgi får endast utföras av läkare och tandläkare.

Du ska också få skriftlig information om:

• Att betänketiden för injektionsbehandlingar är två dagar. För kirurgiska ingrepp är betänketiden sju dagar.

• Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns.

• Kostnader för den behandling som valts.

• Det förväntade behandlingsförloppet och resultatet.

• Vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten.

• Eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd.

• Kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen.

• De substanser och läkemedel som används.

• Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.

• Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

• Att verksamheten är anmäld till IVO:s vårdgivarregister.

Verksamheten ska leva upp till samma krav som gäller för annan hälso- och sjukvård, till exempel krav på hygien, dokumentation och läkemedelsbehandling.

Observera att det inte räcker med att verksamheten visar att de har rapporterat sin verksamhet till IVO:s vårdgivarregister.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

LÄS MER:Kirurgen Fredrik Berne får fortsätta operera trots anmälningarna

LÄS MER:Agnes opererade rumpan på Klinik 34 – fick stora fettknölar på ryggen

LÄS MER:Sahlgrenska-läkaren kritisk mot titeln ”estetisk kirurg”

ANNONS