Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Invandring och integration viktigast för väljarna

Väljarnas viktigaste frågor är invandring/integration, sjukvård och skola/utbildning. Tillsammans med lag och ordning ser de här frågorna ut att prägla valrörelsen, medan arbetslöshet, ekonomi och miljö har kommit i skymundan.
– Det här är en ny situation, säger Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet.

”Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag?" Det fick väljarna uppge upp till tre svar på i SOM-institutets undersökning under hösten och vintern 2017.

Och invandring/integration, sjukvård och skola/utbildning är de i särklass viktigaste frågorna, enligt undersökningen.

43 procent, något lägre än förra året, ser invandring/integration som en av de viktigaste frågorna. En övervägande del av dessa har en kritisk syn på invandring, men det handlar också om exempelvis bättre integration eller oro över en ökad rasism.

– Integrations- och invandringsfrågan har inte alltid legat i topp. Det är historiskt ovanligt, trots att siffran har sjunkit sedan 2015. Hösten 2015 steg den explosionsartat, säger Johan Martinsson, universitetslektor i statsvetenskap vid GU och föreståndare för SOM-institutet.

"På väg mot rekord"

Sjukvården seglar upp som den näst viktigaste frågan med 37 procent, jämfört med 29 procent i fjol. Skolfrågorna hamnar på tredje plats med 30 procent, och tappar något sedan i fjol.

På fjärde plats hamnar lag och ordning med 17 procent. 2014 lyfte bara fyra procent frågan som en av de viktigaste. Och den ser ut att vara på fortsatt uppgång, enligt Johan Martinsson.

– Det skrivs mycket om det nu och det blir troligtvis en stor valfråga. Mycket pekar på att den kommer fortsätta stiga och bli viktigare för väljarna, säger han.

Han säger att det inte är ovanligt att brott och straff är viktiga för svenska folket, det speciella är den snabba ökningen - och tajmingen.

– Inget valår har vi haft en såhär hög siffra. Vi är nog på väg mot rekord. Det här är en ny situation, säger Johan Martinsson.

Arbete, ekonomi och miljö- och klimat har däremot hamnat mer i skymundan bland befolkningen. Miljö och klimat når en blyg sjundeplats och har sett en tynande tillvaro ganska länge och sjunkit i betydelse sedan 2010.

– Hösten 2006 kom begreppet "klimatförändringar" in i den breda allmänhetens medvetande. Men efter några år var det svårt att upprätthålla det höga intresset.

Kan gynna vissa partier

Johan Martinsson ser integrationen/invandringen, skolan, sjukvården och brott och straff som de troliga huvudfrågorna i valrörelsen.

– Det kan gynna vissa partier som äger frågorna det pratas mycket om.

Han säger att SD äger frågan om invandring/integration S anses äga frågan om sjukvård, S och L skola och utbildning och M lag och ordning.

– Det är inte ett entydigt politiskt block som gynnas om de här frågorna blir stora. Dagordningen kantrar inte åt ett håll i dagsläget. Det är ett ideologiskt jämt läge, agendan är viktigare.

Samtidigt kan vilket parti som äger en fråga växla ganska snabbt, enligt Johan Martinsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.