Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ingen ersättning till vanvårdade

Det blir ingen ekonomisk ersättning till dem som utsatts för vanvård i fosterhem.

-Vi har övervägt det noga, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) till TT.

Tusentals barn som placerats i fosterhem under 1900-talet vanvårdades och misshandlades. I våras föreslog en utredning att dessa barn, nu vuxna, skulle få en offentlig ursäkt och en rejäl ersättning av staten i form av 250 000 kronor vardera.

Trots utredningen, som tillsattes av regeringen, är nu regeringens slutsats att det inte på ett rättvist och rättssäkert sätt går att betala ut en ersättning till dem som utsatts för vanvård.

Svårt särbehandla

Ett av argumenten är att ersättningen bara skulle omfatta människor som utsatts för vanvård under åren 1920-1980.

-Det spänner över en väldigt lång tid. Och vi vet att människor och grupper i Sverige farit illa under den här perioden. Och det gör det svårt att särbehandla en grupp.

Om gränsen för ersättning dras vid 1980 innebär det att människor som utsatts för övergrepp efter det diskrimineras.

-Det skulle kunna innebära att en ung person som utsatts för övergrepp 1983 inte får den ersättning som den som utsatts för samma sak 1953, säger Maria Larsson.

Regeringen har också haft invändningar när det gäller beviskraven. Utöver placeringsbeslutet skulle beslutet om ersättning grundas på enskildas berättelser.

-Det skulle innebära att det är avsevärt lättare att få ersättning för en skada i förfluten tid än i nutid.

Staten ansvarig

Utredningen kom också fram till att det är viktigt att staten ber om ursäkt.

-Jag har förstått att det är väldigt betydelsefullt för många att en sådan ceremoni kommer till stånd. Regeringen har beslutat om en ceremoni och en inbjudan kommer att gå ut inom kort, säger Maria Larsson.

Staten har tidigare betalat ut ersättning till olika grupper.

-Men då har det handlat om att rättssäkerheten varit hög. Man har lätt kunnat avgöra om en person blivit lobotomerad, steriliserad eller hivsmittad.

Larsson tillägger att staten i de fallen varit direkt ansvarig för övergreppen genom lagstiftning eller myndighetsutövning.

-Jag är medveten om att vi genom att vi tillsatte en utredning också väckte förhoppningar. Vi har letat för att hitta en rättssäker och rättvis bedömning. Och vår slutsats är att det inte är möjligt.

Hon räknar med att inom kort återkomma med förslag för att öka säkerheten i samhällsvården av barn och unga för att förhindra övergrepp i framtiden.