Förvarsenhet vid Migrationsverket. Arkivbild.
Förvarsenhet vid Migrationsverket. Arkivbild.

Imam vid Gävle moské ska utvisas

Migrationsverket har efter begäran från Säpo beslutat att utvisa imamen Abu Raad, som varit verksam vid Gävle moské, samt två andra personer från den radikala islamistiska miljön.

ANNONS
|

Uppgiften att Gävleimamen Abu Raad ska utvisas publicerades först av Gefle Dagblad.

"Utvisningsbeslut av Migrationsverket fattat den 11 juni 2019 avseende denna person", bekräftar myndigheten i ett mejl till TT.

Ytterligare två personer, varav den ene är Abu Raads vuxne son, ska utvisas. Samtliga utvisningar sker på begäran av Säpo, som på tisdagen avslöjade att sex framträdande islamister tagits i förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU).

- De här åtgärderna riktar sig mot individer som har en tongivande roll i extremistmiljöerna. Det ska ses som en av de strategiska och långsiktiga åtgärder vi vidtar, berättade Fredrik Hallström, biträdande enhetschef för kontraterrorism, för TT.

ANNONS

Säpo vill inte kommentera vad Abu Raad eller andra enskilda gjort sig skyldiga till men uppger att myndigheten begärt de berörda personerna utvisade för att minska tillväxten i den våldsbejakande islamistiska miljön.

- Lagen om särskild utlänningskontroll gör det möjligt att kunna ansöka om att få personer utvisade på grund av att de utgör ett säkerhetshot, säger Sofia Hellqvist, pressekreterare hos Säkerhetspolisen.

TT

Fakta: Lagen om särskild utlänningskontroll

Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) säger bland annat att:

"En utlänning får utvisas ur landet enligt denna lag, om det

1. är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller:

2. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. Lag (2009:1545)."

Det är Migrationsverket beslutar om utvisning enligt LSU. Säkerhetspolisen kan ta upp frågan om utvisning genom en ansökan till Migrationsverket. Utvisningsbeslutet kan överklagas ända upp till regeringen och får inte genomföras om verkställighetshinder föreligger.

Källa: Riksdagen

ANNONS