Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Regeringen vill att fler barn ska bli mer aktiva både under idrottslektionerna och på fritiden. De ger nu Skolinspektionen i uppdrag att granska skolidrotten. Arkivbild.

Idrottsgranskning ska få fart på eleverna

Barn rör sig för lite och riskerar att bli feta. Nu ska idrottslektionerna granskas så att det blir bättre fart på skolbarnen.

Uppdraget som nu lämnas från regeringen till Skolinspektionen är att kvalitetsgranska undervisningen inom idrott och hälsa. Genom skolbesök, där observationer och samtal med lärare genomförs, ska brister identifieras och leda till insatser av olika slag.

- Vi ser att fetma, övervikt, stillasittande ökar, inte minst bland barn och unga. Vi tror att skolan kan spela en väldigt viktig roll. Idrottsundervisningen, även om vi behöver göra flera insatser under hela skoldagen, är central, säger idrotts- och hälsominister Gabriel Wikström (S).

Aktivt deltagande

Tidigare studier har visat att antalet minuter där eleverna faktisk rör sig under en idrottslektion kan vara så få som 15 minuter. Ett av målen är att öka rörelsen under lektionerna och utröna vilka stöd som kan ges till landets idrottslärare för att uppnå det. Dessutom ska de elever som sitter av tiden på bänken förmås att delta aktivt i undervisningen.

- Det är en självklar utgångspunkt att idrottsundervisningen ska vara till för att kunna röra på sig och prova olika idrotter. Många barn har bara fysisk aktivitet de tillfällen man idrottar och då är det en stor del av det idrottstiden ska gå till, säger Wikström.

Men stödet till lärarna och utvecklingen av ämnet är också tänkt att ge ringar på vattnet, från idrottssalen till den spontana leken i parken.

- Med inspirerande idrottsundervisningar så kan ju det leda till att barn och unga tycker att det är roligare att röra på sig både under lektionen men även under resten av skoldagen och under fritiden.

Skärper läroplanen

Regeringen har tidigare gett Skolverket uppdraget att skärpa läroplanen så att alla skolor tvingas till ett medvetet arbete för att få skolbarnen i rörelse på raster.

- Det finns en skrivning i läroplanen i dag om att skolan ska sträva efter att barnen ska röra sig varje dag, och det är uppenbart en för svag skrivning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Däremot är regeringen inte övertygade om att fler idrottstimmar i skolan, vilket en majoritet i riksdagen vill ha, är rätt prioritering just nu.

- Vi är inte emot fler timmar i idrott och hälsa men det handlar om när och hur man på ett bra sätt förlägger ämnet. Det ligger en proposition till riksdagen om en ny timplan och vi kommer att fortsätta föra diskussionen med oppositionen där, säger Fridolin.