"Historisk" enighet om migration

ANNONS
|

Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet (MP) träffat en överenskommelse om migrationspolitiken.

Förändringarna ska bland annat ge papperslösa rätt till vård och skola och beräknas kosta upp till 1,7 miljarder kronor.

Regeringen och Miljöpartiet har gjort en heltäckande ramöverenskommelse om migrationspolitiken.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kallar överenskommelsen historisk.

-Den lägger en långsiktig grund för en human rättssäker och ordnad migrationspolitik, sade han vid en pressträff i dag.

Partierna är överens om att det finns ett problem med identifikationskraven för anhöriginvandring, säger Mikaela Valtersson (MP). Det gäller till exempel familjer från Somalia som har svårt att återförenas. Möjligheterna till identifikation ska förbättras, till exempel med DNA.

-Det här innebär förändringar i människors liv, säger språkröret Maria Wetterstrand.

Viktigast enligt henne är att Sverige nu inte sällar sig till de länder som successivt försämrar asyl-och migrationspolitiken därför att det kommit in ett främlingsfientligt parti i riksdagen, säger han.

ANNONS

-Eftersom regeringen valt Miljöpartiet drar det politiken bort från Sverigedemokraterna.

Wetterstrand lyfter särskilt fram vården för papperslösa och att partierna nu säger att lagstiftningen ska ändras om tillämpningen visar sig ha blivit för restriktiv, vilket MP är övertygad om att den pågående utredningen ska visa.

I överenskommelsen konstateras att förändringarna "har betydande konsekvenser för de offentliga finanserna", med kostnader på upp till 1,7 miljarder. Men siffran är osäker. Till exempel vet man inte hur många barn till papperslösa som kommer att börja i förskola, grundskola eller gymnasium eller hur många som kommer att söka sjukvård och tandvård.

Det har talats om att 3 000-4 000 barn har rätt till skolgång.

-Siffran är osäker och många går redan i dag i skolan, säger FP-ledaren Jan Björklund, som räknar med att de nya reglerna ska kunna gälla från och med höstterminen 2012.

En utredning om vård för papperslösa ska vara klar i maj. Då kommer förslag om vilka regler som ska gälla.

-Man ska inte kunna komma hit bara för att få vård, utan det ska gälla personer som finns här, påpekar KD-ledaren Göran Hägglund.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står utanför uppgörelsen. Enligt Reinfeldt är det inte möjligt att komma överens med de två partierna eftersom de har en annan uppfattning i fråga om arbetskraftsinvandring.

-Överenskommelsen är fast förankrad i vår arbetslinje, så är det inte möjligt för S och V att stödja den. Mitt intryck har varit att det har varit ett mycket gediget motstånd från Socialdemokraterna mot att människor ska få komma hit för att få ett arbete. För mig är detta en bärande del, säger han.

Vissa grupper av papperslösa flyktingar ska ha rätt till vård i Sverige. En utredning som är färdig i maj kommer att slå fast detaljerna.

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska ha rätt till skolgång i förskola, grundskola och gymnasium. De nya reglerna ska kunna gälla från och med höstterminen 2012.

Arbetskraftsinvandring ska underlättas. Det ska inte bara vara tillåtet att arbeta och studera i Sverige utan också att komma hit och starta företag.

Möjligheterna till identifikation vid anhöriginvandring ska förbättras, till exempel med DNA.

Begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" kan komma att vidgas, vilket kan leda till att fler får stanna.

En fjärde migrationsdomstol bör inrättas i syfte att korta handläggningstiderna och stärka rättssäkerheten.

Inrättandet av ett oberoende migrationsforskningsinstitut bör övervägas.

Förändringarna "har betydande konsekvenser för de offentliga finanserna", med kostnader på upp till 1,7 miljarder.

ANNONS