Var finns partiernas trognaste väljare? Kommer de rösta på samma parti igen? Arkivbild.
Var finns partiernas trognaste väljare? Kommer de rösta på samma parti igen? Arkivbild.

Här är partiernas starkaste fästen

Feministiskt Initiativ går hem i hipsterkvarteren vid Möllan i Malmö. I Ljunghusen i välmående Vellinge är det snarare Moderaterna som gäller. Här är partiernas starkaste fästen. Men kommer väljarna att vara trogna även i år?

ANNONS

- Det finns en stark vaneröstning i Sverige. Hälften röstar på samma parti de alltid de gjort, konstaterar Henrik Ekengren Oscarsson, statsvetarprofessor vid Göteborgs universitet som forskar om svenska val.

Från norr till syd

Vänsterpartiet – starkast i norr – hade sitt absolut starkaste valdistrikt i Muodoslompolo-Kaunisvaara i Pajala kommun. Moderaternas bästa distrikt ligger i Ljunghusen och Djursholm och Socialdemokraterna, även de starka i norr – fick dock högst stöd i Malmös Rosengård.

ANNONS

Sverigedemokraterna, som lockar flest röster bland skåningar, plockade dock procentuellt absolut flest riksdagsröster i valdistriktet Gusselby i Lindesbergs kommun. Centern går bäst hem på Gotland, och Kristdemokraternas främsta väljare bor på två små öar i Tjörns kommun. Många liberaler bor med stor sannolikhet i närheten av huvudstaden.

Så här ser det ut, i alla fall om man utgår från valet till riksdagen 2014 – sett till siffror nedbrutna på landets drygt 5800 valdistrikt. Och enkelt förklarat så beror det på att sammansättningen av befolkningen på en plats avgör rösterna, förklarar Henrik Ekengren Oscarsson.

"Inte röra sig långt"

För även om man tar hänsyn till andelen hög- och lågutbildade, arbetare och tjänstemän, infödda svenskar och utlandsfödda så har partier platser är de är starkare eller svagare än de borde vara, säger han.

- Det finns en viss anda. Om ett parti dominerar på en plats eller helt saknas så blir det norm.

Frågan är om geografin kommer att förändras i kommande riksdagsval. Möjligen finns väljare som börjar se sig om. Miljöpartiet, som 2014 hade absolut flest väljare i två studentområden i Uppsala respektive Lund samt i kulturarbetartäta Skarpnäck i Stockholm. Sedan dess har partiet backat i opinionsundersökningarna. Och MP:s starka ställning i storstäder tycks dock minska mer än partiet som helhet, enligt Henrik Ekengren Oscarsson.

ANNONS

- MP har grepp om unga välutbildade storstadsbor, och våra mätningar visar att de inte kommer att röra sig så långt utan håller sig inom det rödgrönrosa blocket.

"Strid på kniven"

Feministiskt Initiativ gick specifikt hem på och runt valdistrikten vid Möllevångstorget i Malmö. Här röstade var fjärde väljare rosa. Kan partiet vara med och konkurrera om rösterna även i år – trots att Fi aldrig kom in i riksdagen förra gången?

- MP, Fi och Vänsterpartiet konkurrerar om samma feministiska väljare, framförallt i storstäderna är det en strid på kniven, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Att det råder konkurrens i det rödgrönrosa blocket håller Maud Eduards, professor emerita i statsvetenskap vid Stockholms universitet, med om. Men vem som är vinnare eller förlorare – och vem som går vart – är för tidigt att sia om.

- Vem äger dessa väljare? Det är en tiotusenkronorsfråga, säger Maud Eduards.

ANNONS

Fortfarande Skåne

En hel del partierna har fortfarande en stark geografisk förankring, som ser ut att kvarstå även i kommande val.

- Det blåser nationella vindar som påverkar olika delar av landet olika mycket. Men även om till exempel MP sackar ihop så kommer partiet fortfarande vara relativt starkt bland unga stadsbor med hög utbildning. Motsvarande så kommer SD sannolikt bli starkare på platser där de tidigare redan haft framgång.

För Sverigedemokraternas del är Skåne och Blekinge fortfarande i topp, konstaterar Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, som forskat kring SD:s väljarkår.

- Men Skånedominansen är inte lika stark som den var utan resten av landet börjar komma ifatt, säger han och fortsätter:

- Numera går det bättre i Norrland, men i Stockholm och på Gotland har partiet fortfarande problem.

ANNONS

TT

Fakta: Vad är ett valdistrikt?

Varje kommun är indelad i valdistrikt. Det är ett mindre geografiskt område som brukar bestå av mellan 1000 och 2000 röstberättigade personer.

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige i varje kommun. Sådana beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val.

Det finns runt 6000 valdistrikt i Sverige. Vid förra valet var de 5837 stycken.

Källa: Valmyndigheten

Fakta: Här får partierna flest röster

Till riksdagsvalet 2014 fick följande partier flest röster i dessa valdistrikt:

Socialdemokraterna: 78,67 procent av rösterna i distriktet Herrgården (Malmö)

Moderaterna: 65,34 procent av rösterna i distriktet Ljunghusen västra (Vellinge kommun)

Centerpartiet: 35,81 procent av rösterna i distriktet Fardhem (Gotland)

Liberalerna: 18,47 procent av rösterna i distriktet 15 N Ellagård, Åva (Täby)

Sverigedemokraterna: 36,89 procent av rösterna i distriktet Gusselby (Lindesberg)

Vänsterpartiet: 29,68 procent av rösterna i distriktet Muodoslompolo-Kaunisvaara (Pajala)

Kristdemokraterna: 42,28 procent av rösterna i distriktet Åstol (Tjörn)

Miljöpartiet: 22,91 procent av rösterna i distriktet 53 Kantorsgatan (Uppsala)

Feministiskt initiativ: 25,22 procent av rösterna i distriktet Möllevångstorget SO (Malmö)

Källa: Valmyndigheten

ANNONS