Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Andelen barn och unga varierar kraftigt mellan olika kommuner i Sverige, och det får konsekvenser för samhällsekonomin. Arkivbild.

Här är kommunerna som sticker ut mest

Vad har Knivsta och Överkalix gemensamt – en Stockholmsnära uppstickarkommun och en av landets mest glesbefolkade med stor andel äldre invånare? Svaret: Stora framtida utmaningar när kommuners åldersstrukturer förändras.

Medelåldern i Sverige har ökat med ungefär en månad per år under de senaste 50 åren, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). I dag ligger medelåldern i riket på 41,2 år. Dock finns det kommuner som utmärker sig. Tydliga exempel är Knivsta med lägst medelålder i hela landet, 36,3 år, och Överkalix med högst, 49,6 år.

Sett till yta ryms nästan tio Knivsta inom Överkalix kommungräns. Men vad det gäller demografi råder motsatta förhållanden. Vid jämförelse av folkmängd står sig Överkalix drygt 3 300 invånare slätt mot Knivstas 18 000. Sett till riket har också Knivsta också störst andel unga 5–14 år, motsvarande 16,9 procent.

- Anledningen till det är att det finns en stor andel kvinnor i fertila åldrar. När det finns många barn blir också medelåldern låg. Det är en förklaring till att man har en sådan gynnsam befolkningsstruktur i kommunen, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker vid SCB.

Fler skolor behövs

Att Knivsta, som främst på grund av inflyttning vuxit mycket de senaste åren, har så många unga ställer stora krav på kommunen när det gäller att ordna fram platser inom skola och förskola.

- Vi har behov av 60 nya förskoleavdelningar fram till 2025, och vi bygger en ny skola ungefär var tredje år, säger ordförande i Knivstas utbildningsnämnd Björn-Owe Björk (KD).

Men att bygga kostar pengar. Därför vill man från politiskt håll i Knivsta gärna se andra aktörer, bortom de kommunala, som är villiga att gå in med satsningar på skolan.

- Då blir inte kommunen lika riskutsatt med tunga låneskulder. Det här är stora utmaningar för en kommun i Knivstas storlek, det innebär stora investeringar och det innebär en väldigt framtung ekonomi, säger Björn-Owe Björk.

Stängda skolor

I motsats till Knivstas spirande samhällsutveckling har Överkalix länge brottats med sjunkande befolkningstal. I jämförelse med Knivstas ungdomsboom har andelen unga 5–14 år, motsvarande 7,8 procent, här halverats sedan millennieskiftet.

- Ser man till befolkningspyramiden i Överkalix så har den formen av en svamp, med väldigt få personer i unga åldrar och med ett fokus på personer i pensionsåldern. Har du en stor andel människor i 70-årsåldern så blir det väldigt få barn. Det blir en helt annan befolkningsstruktur, säger Linus Garp.

I Överkalix oroar man sig inte över att antalet skolplatser inte räcker till. Snarare har man under åren fått se till att stänga skolor, då eleverna inte räckt till.

- Vi gjorde den resan under 70-, 80 och 90-talen. Det finns i dag inga skolor ute i byarna, säger Mikael Larsson (V), kommunalråd i Överkalix.

Arbetskraftsbrist

Mikael Larsson, som varit politiskt aktiv sedan mitten av 90-talet, minns när de äldre började kosta mer pengar än barn och unga.

- I dag är socialnämndens budget nästan 40 procent högre än barn- och utbildningsnämndens. Det är till äldreomsorgen pengarna går, säger han och fortsätter:

- Vi har i dag arbetskraftsbrist inom de flesta områden, från lokalvård till hela äldrevårdsapparaten ända upp till chefsposterna. Utmaningen är att få folk i produktiv ålder att flytta hit och stanna. Vi måste ha människor som kan vårda de gamla.