Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sara Byfors, biträdande avdelningschef, Folkhälsomyndigheten. Bild: Jessica Gow/TT
Sara Byfors, biträdande avdelningschef, Folkhälsomyndigheten. Bild: Jessica Gow/TT

Här är de nya reglerna för karantän

Folkhälsomyndigheten presenterade nya förhållningsregler för karantän och testning på torsdagen. Här är reglerna.

Följande symtomfria hushållskontakter undantas från förhållningsregeln om att inte gå till arbete eller skola:

  • Vaccinerade med en påfyllnadsdos (dos tre).
  • Personer som haft covid-19 under de senaste tre månaderna.
  • Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskproducerande åtgärder.

Vidare presenterades att tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Förskolebarn ska även fortsättningsvis stanna hemma vid nytillkomna symtom och kan gå tillbaka till förskolan när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd.

Till följd av förra veckans rekordhöga testning behöver testresurserna prioriteras där de gör som mest nytta. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför regionerna att under en övergångsperiod ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet.

Vissa grupper undantas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterade på torsdagen en lista över yrkeskategorier som undantas från förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete för symtomfria hushållskontakter.

Anledningen är att det finns risk för brist på personal inom verksamheter som är viktiga för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Här är hela listan:

  • Styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla.
  • Nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering, och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer.
  • Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.
  • Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst etc. för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.
  • Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.
  • Kriminalvård och Migrationsverkets förvar.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.