Äldre dricker mer alkohol. Arkivbild.

Hälsorisker för äldre redan vid lite alkohol

Jämfört med tidigare generationer dricker dagens äldre mer alkohol. Forskare varnar för att risken för sjukdomar och olyckor orsakade av alkohol ökar redan vid relativt små mängder, rapporterar Vetenskapsradion i Sveriges Radio.

Många blir känsligare för alkoholens effekter vid stigande ålder, bland annat på grund av minskad kroppsvikt, försämrad funktion i levern och att man äter läkemedel. För äldre personer föreslås en gräns på ett standardglas eller mindre alkohol i genomsnitt per dag, och inte mer än två standardglas på samma dag.

Det är forskare från bland annat Göteborgs universitet som har gått igenom flera studier kring alkohol och hälsa, resultaten presenteras i rapporten "Alkohol och äldre". Bakom rapporten står även bland andra Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.