Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det behövs fler åtgärder och mera forskning kring avgaser från fritidsbåtar, enligt Kjell Nordberg, professor i marina vetenskaper. Hans projekt ska nu studera giftnivåer i musslor och ostron från två områden i norra Bohuslän.

Fritidsbåtars utsläpp oroar forskare

Nya motorer är betydligt "renare" än de gamla. Men avgaser från fritidsbåtar fortsätter att oroa miljöforskare.

Avgaser från utombordsmotorer släpps ut i vattnet vid propellern.

- När man drar på piskas utsläppet sönder till mikrobubblor som sprids enormt i vattnet. Varje bubbla innehåller en last av väldigt farliga saker. Ingen skulle drömma om att andas in avgaser. Men man använder havet som ljuddämpare. Förr släpptes avgaserna ut i luften, men det låter mycket och luktar illa, säger Kjell Nordberg, som är professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Kan ge cancer

Han leder sedan flera år forskning om fritidsbåtars avgaser med utgångspunkt från Sannäsfjorden, nära Grebbestad i norra Bohuslän. Det är en puckelfjord med litet vattenutbyte och utan påverkan från industri, biltrafik eller stadsmiljö. Men där finns många fritidsbåtar, och den skyddade havsviken är också en populär naturhamn.

Fokus ligger på polyaromatiska kolväten (PAH), som är mycket giftiga och i vissa fall starkt cancerframkallande. Halterna av dessa är högst där båttrafiken är som livligast, enligt en tidigare studie i Sannäsfjorden.

Forskarna anser också att båtmotorerna till stor del ligger bakom den syrebrist som brukar uppstå i fjorden på sensommaren. Påverkan från jordbruk bedöms vara liten.

Studerar musslor

Nu görs en studie där man ska jämföra blåmusslor och ostron från Sannäsfjorden med resultat nära samhället Grebbestad, där påverkan från andra föroreningar är större. Burar med blåmusslor, ostron och olika mätinstrument sattes ut i våras, före båtsäsongen.

Samtidigt pågår en omställning till renare motorer i båtflottan.

- Den äldre typen av förbränningsmotorer, med dålig effekt och orenade avgaser, får inte säljas inom EU. De nya fyrtaktarna ger betydligt mindre påverkan, säger Mats Eriksson, vd på båtbranschens riksförbund, Sweboat.

- Men det finns uppåt 200 000 gamla utombordare kvar på svenska båtar. Många är små och körs korta sträckor, men de håller i många år, tillägger han.

Elmotorer

Det finns också ett fåtal elmotorer, som kan köras i upp till två timmar på en laddning. Att driva på utvecklingen mot mer miljövänliga motorer är mycket viktigt, enligt Kjell Nordberg. Han ser även andra möjligheter.

- Man kanske ska avhysa båtar från vissa områden där vi producerar vår föda, funderar Nordberg.