Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Framtiden kritiserar stadsbyggnadskontoret

Bostadskoncernen AB Framtiden bestämde sig för att pressa fram 2 600 extra lägenheter i trångboddhetens Göteborg. Men nu avbryts satsningen. Samtliga sju vd:ar inom koncernen är kritiska till hanteringen hos stadsbyggnadskontoret.

GP träffar Mariette Hilmersson i en oas intill Helge ands kyrkoruin strax utanför Almedalsparken i Visby. Långt från trångboddheten som råder i de områden koncernen har merparten av sina bostäder. Det var just den trågboddhet som många medarbetare möter dagligen som gjorde att koncernen tidigt i våras beslutade sig för att ta ett drastiskt steg: 2 600 bostäder skulle fram under 2018. I huvudsak ville man koncentrera insatserna till stadsdelar där behovet är störst och där få vill bygga – som Hammarkullen, Angered och Rannebergen.
– Vi har mycket krismedvetenhet i koncernen, kopplad till bostadsbristen. Så vi kände: "herregud, vi måste se till att göra någonting, nu", säger Mariette Hilmersson.

"Vevade igång alla"

Hon berättar att man jobbade extremt intensivt, tänkte nytt och kreativt och sa till medarbetare som egentligen jobbar med annat att lägga det åt sidan. Att få fram projekt som gick att genomföra snabbt var viktigare än allt annat.
– Vi vevade igång hela koncernen.
Men redan några månader senare avbryts nu satsningen – och anledningen är att Framtiden upplever att stadsbyggnadskontoret inte klarar av att göra sin del. Av 2 600 bostäder skulle det på sin höjd kunna bli 192 under nästa år.
I ett brev till Stadshus AB skriver Mariette Hilmersson tillsammans med vd:arna för koncernens sex dotterbolag: "Vår upplevelse efter den här våren, är att vi och stadsbyggnadskontoret inte delar samma bild av den akuta bostadsbrist som finns i Göteborg. Stadsbyggnadskontorets inställning gör att förutsättningarna för att vi ska kunna ta vår del av ansvaret för bostadsbristen i Göteborg, inte finns."

"Känner frustration"

När vi träffar Mariette Hilmersson betonar hon att Framtiden har en god relation till stadsbyggnadskontoret när det gäller "det gängse sättet att arbeta".
Men de har inte samma krismedvetande som er?
– Ah, det vill inte jag säga vad de har för krismedvetande. Men det framgår säkert att vi känner en viss frustration. Vi försökte skriva det här brevet ganska formellt, men det andas säkert en viss frustration. Så är det ju.
Ulf Kamne (MP) är ansvarig för stadsbyggnadsfrågor i kommunstyrelsen. Han tycker att Framtidens agerande är märkligt.
– Jag förstår inte vad de vill uppnå med brevet och jag känner inte igen den bild de ger. Jag vill inte recensera Framtiden, men de har också en läxa att göra, säger han.
Du delar inte bilden att det är svårt att få fram planer i Göteborg?
– Det finns en utvecklingspotential, absolut. Men det är ju precis det vi driver just nu, med Bostad 2021 och med facknämndsöversynen.

Känner sig inte kritiserad

Stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer säger att hon inte tolkar brevet som kritik mot förvaltningen.
– Det de ville göra var ett test av lagstiftningen. Och det är väl det man vill säga, att det inte går att komma fram med det är sättet att jobba.
Men de skriver ju att ni inte delar deras bild av bostadsbristen?
– Ja, men det stämmer inte. Vi är väldigt medvetna och engagerade i den. Vi har ju skruvat upp detaljplaneprocessen väldigt mycket och det är ju för att vi delar synen på bostadsbristen.
De skriver också att det är er inställning som gör att de inte kan ta det här ansvaret?
– Det får de svara för själva. Vi tittar på de förslag som kommer in, om det är möjligt utifrån vad lagen säger. 
Mariette Hilmersson håller med om att en del av förslagen var ganska offensiva – men enligt henne handlade det om sådant som andra kommuner klarat av att genomföra.
Vad händer nu?
– Nu börjar vi arbeta med detta i den ordinarie processen, så det är inget ogjort arbete. Tyvärr hade vi redan gått ut till entreprenörer och berättat vad vi skulle göra. Det blir en dålig trovärdighet från vår sida när vi tvingas backa.

Läs hela brevet här i dess helhet:

På uppdrag av Förvaltnings AB Framtidens styrelse vill vi härmed gora en avrapportering kring var extraordinära satsning på bostäder som vi
presenterade för er vid ägardialogen den 27 mars 2017.

Framtidenkoncernen är ett verktyg för staden när det gäller att förvalta och bygga bostäder till göteborgarna. Våra hyresgäster bor i hela Göteborg och många bor i de så kallade utvecklingsområdena, så som Gårdsten, Bergsjön, och Lövgardet. I dessa områden finns det en trångboddhet och social utsatthet som innebär stor otrygghet for de som lever här.

Det fick oss att vilja göra skillnad på riktigt, så snabbt som möjligt.
För att möta dessa behov och som vi uppfattat det, Göteborgs Stads akuta behov av Bmss, trygghetsboenden och äldreboenden, har Framtidenkoncernen under våren 2017 gjort en extraordinär satsning för att få fram fler bostäder redan under 2018. Vi ser att den akuta bostadsbristen måste arbetas med både kort och långsiktigt.

Satsningen har inneburit att vi:
Sökt i vårt eget bestånd efter fysiska ytor som gick att göra om till bostäder snabbt.

Forcerat våra egna byggprojekt.

Återanvänt planer som inte genomförts av ett eller annat skäl.

Tagit fram förslag på nya platser där det går att bygga nya bostäder snabbt.

Vårt arbete har utgått från Göteborgs Stads strategiska dokument for bostadsplanering för att förtäta samtidigt som vi bygger samman områden och gör dem tryggare. För att lyckas redan under 2018 tänjde vi våra egna gränser och tog mod till oss att tänka utanför de vanliga ramarna.
De förslag vi har tagit fram har fokuserat på de stadsdelar som har störst behov och där få andra vill bygga. Genom att starta processen med tex Hammarkullen, Angered och Lövgärdet . Rannebergen hoppas vi sätta igång en process för där fler vill vara med och utveckla Göteborg.

Projektförslagen för nyproduktion skulle, tillsammans med koncernens eget arbete, kunnat innebära 2 600 nya bostäder under 2018. Gemensamt för dem alla är att det är bra projekt som kan genomföras som en del av en detaljplan.
För att skapa en beredskap för ett snabbare genomförande än normalt har vi förankrat vårt arbete med stadsdelsförvaltningarna, tekniska förvaltningar och berörda bolag under våren.

Vi har mött förståelse för det akuta läget som är anledningen till satsningen och känt att fler vill vara med och ta ansvar och göra skillnad på riktigt.
När projektförslagen nu lämnats till stadsbyggnadskontoret för realisering är det endast 4 förslag som kommer att få den hjälp de behöver för att kunna genomföras till 2018. Det motsvarar 192 nya bostäder under 2018. Dessutom har vi fått indikationer om att de flesta av de knappt 300 förslagen på att konvertera förråd och biytor m.m. som våra förvaltande bolag lämnat in som bygglovsansökningar kommer att avslås.

Resultatet av Framtidenkoncernens extraordinära satsning blir alltså långt ifrån det antal som det hade kunnat bli om stadsbyggnadskontoret delat övriga stadens gemensamma inställning till att det är värdefullt för Göteborg att få fram fler bostäder i det korta perspektivet. Vi har fått ett mål av kommunfullmäktige om att producera 1400 bostäder per år. Vår upplevelse efter den här våren, är att vi och stadsbyggnadskontoret inte delar samma bild av den akuta bostadsbrist som finns i Göteborg.

Stadsbyggnadskontorets inställning gör att förutsättningarna för att vi ska kunna ta var del av ansvaret för bostadsbristen i Göteborg, inte finns. Vi anser att ett akut läge kräver unika insatser som innebär att vi alla behöver tänka utanför de vanliga ramarna.
Vi vill och kan vara en del av lösningen på bostadsbristen i Göteborg, både på kort och lång sikt.
Men detta avslutar Framtidenkoncernen den extraordinara satsningen för fler bostäder 2018.

Mariette Hilmersson, vd och koncernchef Forvaltnings AB Framtiden
Anders Söderman, vd  Poseidon
Per-Henrik Hartmann, vd Familjebostäder
Kicki Björklund , vd Bostadsbolaget
Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder
Mikael Dolietis, vd Egnahemsbolaget
Martin Blixt, vd Framtiden Byggutveckling

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.