Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Varje lärare i grundskolan har i snitt 12,1 elever. Arkivbild.

Fortsatt stora skillnader i lärartäthet

Grundskolan fortsätter att växa så det knakar. Andelen elever per lärare ligger trots detta oförändrad, men andelen lärare med rätt kompetens sjunker.

Detta läsår går drygt 1 068 000 barn och ungdomar i grundskolan. Det är närmare 19 000 fler än föregående läsår. På fem år har elevantalet ökat med så mycket som 147 000, visar färsk statistik från Skolverket.

Eleverna har blivit fler i alla årskurser utom i årskurs 1. Även i förskoleklassen, som ju också är obligatorisk, har elevantalet ökat. Där går nu knappt 122 000 barn, en ökning med nästan 3 000 sedan förra läsåret.

Tätare i norr

Elevtillströmningen har naturligtvis lett till ett ökat behov av lärare. Skolverkets statistik visar att lärartätheten, det vill säga antalet elever per lärare, ligger oförändrat sedan i fjol på 12,1.

Nedbrutet på länsnivå varierar lärartätheten från 10,7 i Norrbotten till 13,3 i Stockholm. På kommunnivå varierar den från Vilhelminas 6,6 elever per lärare till 14,9 elever per lärare i Huddinge. Siffrorna gäller för samtliga skolor i respektive län och kommun, fristående och kommunala.

Allvarligt läge

Men skollagen kräver också att lärare ska vara behöriga, det vill säga ha utbildning i aktuella årskurser och ämnen. Den stora utmaningen för skolorna i tider av lärarbrist är att rekrytera behöriga lärare. Andelen behöriga lärare har sjunkit till 70,5 procent och Skolverket har beskrivit läget som allvarligt.

Någon ljusning tycks inte vara i sikte. Tvärtom pekar det mesta på att lärarbristen ökar. Enligt en ny rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är behovet av behöriga lärare särskilt stort i ämnena matematik, svenska som andraspråk och de naturvetenskapliga ämnena och i synnerhet på högstadiet. Historia är ett av få ämnen som tycks klara sig bra, enligt UKÄ.