Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skredområdet i Lökeberg utanför Kungälv, dagen efter raset. Bild: Adam Ihse/TT
Skredområdet i Lökeberg utanför Kungälv, dagen efter raset. Bild: Adam Ihse/TT

Fortsatt hög skredrisk i Kungälv

Det råder fortfarande en hög skredrisk i Lökeberg utanför Kungälv. Avspärrningarna kommer att hållas kvar åtminstone till fredagen.
– Vi anser att det finns en hög risk för att det kan bli fler skred, säger Anna Kylén på räddningstjänsten.

Räddningstjänsten och SGI (Statens geotekniska institut) var under torsdagen på plats i skredområdet i Lökeberg. Det visade sig att ytterligare, mindre, skred har inträffat sedan onsdagsmorgonens stora skred. Det har bland annat gjort att avspärrningarna fått utökas något.

– Det var en avspärrning som hade hamnat rätt nära kanten, så vi har flyttat bak den lite under dagen, säger Anna Kylén på räddningstjänsten i Kungälv.

Enligt torsdagens undersökningar är området fortfarande instabilt. Det gör att avspärrningarna kommer att vara kvar minst ett dygn till.

– Det är fortfarande aktivitet på platsen, så det finns risk för fler skred. Det är oerhört viktigt att allmänheten respekterar avspärrningarna.

Inga personskador

Anna Kylén var en av dem som var på plats i rasområdet under dagen.

– Det såg ut ungefär som man kunde förvänta sig efter att ha sett bilderna. Det är stora lermassor som har flyttat på sig, säger hon.

– Lermassorna har sedan på något sätt tryckt upp havsbottnen på andra sidan vägen.

Enligt SGI var det cirka 150 gånger 200 meter av lermassor som på onsdagsförmiddagen gled ut i havet. Skredet inträffade i samband med ett byggnadsarbete och flera personer tvingades fly för att inte dras med. Ingen skadades.

Maskiner kvar

Efter det stora skredet har flera mindre skred inträffat i utkanten av det drabbade området. Det gör att fordon och maskiner från byggarbetet står kvar i riskområdet. Räddningstjänsten har därför bland annat lagt ut en barriär i vattnet, för att skydda för eventuella bränsleläckor.

– Vi har inte vågat släppa in någon för att hämta ut fordonen. Dels är vägen inte farbar, dels med tanke på skredrisken, säger Anna Kylén.

– Men vi har lagt ut en barriär för att förebygga, om det skulle hända något.

Vad som orsakade skredet är ännu inte helt klarlagt. Enligt SGI kan det bero på byggnadsarbetet, men också på regn eller en kombination av olika faktorer.

Jens Bornemann/TT

Skredområdet undersöktes under torsdagen ytterligare av räddningstjänsten och SGI. Bild: Adam Ihse/TT
Skredområdet undersöktes under torsdagen ytterligare av räddningstjänsten och SGI. Bild: Adam Ihse/TT

Hur stabil en sluttning är beror både på belastningen på jorden och på jordens hållfasthet.

Ofta är det en kombination av olika faktorer som kan utlösa ett skred.

Faktorer som kan ligga bakom är exempelvis klimat- och väderförändringar, mänsklig påverkan, erosion och landhöjningen – som kan ge upphov till exempelvis en förändrad grundvattennivå och en ökning eller minskning av markfuktigheten.

Bland varningstecknen på ett begynnande skred finns färska erosionsskador i slänter ner mot ett vattendrag, plötsliga sprickor eller sättningar i marken, brott på ledningar eller kablar i marken samt att träd eller stolpar börjat luta.

Källa: Statens geotekniska institut (SGI).