Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Kirsty Wigglesworth

Forskning: Sveriges BMI-gräns för covid-19 för hög

Frågan om kroppsvikt som riskfaktor vid covid-19 är högaktuell. Internationella forskningsresultat tyder på att den svenska gränsen för riskfylld övervikt är satt alldeles för högt.
– Nu finns det mer data som gör det rimligt att tänka att man skulle justera gränsen, säger Urban Nylén, läkare och medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Hög ålder, okontrollerad diabetes, astma och att vara av manligt kön är alla exempel på riskfaktorer vid infektion av covid-19. Även frågan om övervikt som riskfaktor har varit på tapeten den senaste tiden.

Förra månaden publicerade en grupp italienska forskare en studie där nästan 500 covidpatienter som vårdats på sjukhus analyserats. Slutsatsen gällande BMI är att en siffra över 30 innebär högre risk för allvarlig sjukdom. Vid ett BMI över 35 ”ökar riskerna för en dödlig utgång dramatiskt”.

LÄS MER: Därför är fetma så farligt vid covid

”Rimligt att sänka gränsen”

Folkhälsomyndighetens gräns för vad som är riskfaktor vid svår covid-19 går i dag vid ett BMI på 40, alltså extrem fetma.

Urban Nylén är läkare och medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen och var med i den grupp som i våras fick i uppdrag att ta fram en lista över vilka grupper som riskerar att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19.

Om samma lista hade gjorts nu, i augusti, så hade BMI-gränsen kunnat sättas lägre, menar Urban Nylén.

– Nu finns det mer data som gör det rimligt att tänka att man skulle justera gränsen, säger han och förklarar att det dock inte går att sätta en exakt gräns för när vikten blir en riskfaktor för covid-19-patienter.

– Det kan man inte säga, rent biologiskt, men det är rimligt att tro att den spelar roll redan vid övervikt.

BMI: Body mass index

BMI under 18,5: Underviktig.

BMI 18,5 – 24,9: Normalviktig.

BMI 25 – 29,9: Överviktig.

BMI 30.0 – 30-39,9: Fetma.

BMI 40 och uppåt: Grav fetma.

BMI är ett grovt mått som inte tar hänsyn till hur stor del av kroppsvikten som är muskler och hur stor del som är fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen.

För personer över 70 år verkar ett något högre BMI vara det mest hälsosamma (cirka 25-30) men det har inte fastställts några andra BMI-gränser än för yngre vuxna. Ett BMI under 22 kan för personer över 70 år vara ett tecken på undernäring. BMI-måttet kan inte heller användas för barn.

Källor: Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och 1177.

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten är drygt hälften av Sveriges befolkning överviktig, vilket innebär ett BMI på 25 eller högre. Motsvarande siffra för de med fetma, alltså ett BMI på 30 eller högre, är runt 15 procent.

– Problemet är förvisso större i vissa andra länder, men det är tillräckligt stort i Sverige för att vara ett problem, säger Urban Nylén.

USA sänkte gränsen i våras

Ingrid Larsson är näringsfysiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset och arbetar själv med att behandla människor med fetma. Hon säger att den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC sänkte BMI-gränsen för vad som anses vara en riskfaktor till 30 redan i våras.

– Men det viktigaste i nuläget är inte att fastställa det exakta BMI:t där riskerna startar, säger hon och fortsätter:

– Det som är relevant är helt enkelt att fetma är en riskfaktor. En av anledningarna är att många av dem med fetma, som blir svårt sjuka i covid-19, även har en rad andra sjukdomar som högt blodtryck, diabetes och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Det som binder samman alla dessa är just fetma.

Ompröva den nuvarande BMI-gränsen

Forskarna bakom den italienska studien säger sig ha tagit höjd för att följdsjukdomar av fetma kan förvärra sjukdomsförloppet. De menar att studien visar att fetma är en riskfaktor – oaktat andra faktorer.

I diskussionsdelen understryker forskarna behovet av att ompröva BMI-gränsen på 40.

– För att hitta högriskpatienter och för att undvika att underskatta den potentiella effekten av en infektion hos en stor del av befolkningen, skriver forskarna.

För stor grupp

Folkhälsomyndigheten hänvisar till Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, för frågor om BMI-gränsen.

– 15 procent av befolkningen har ett BMI över 30 – det blir inte en användbar indelning. Det blir en väldigt stor grupp om man skulle sänka till 30, säger han och fortsätter:

– Även om man kan avläsa en ökad risk redan vid 30 är den avsevärt mycket högre vid 40.

LÄS MER: Positiva svar kan ha varit negativa i masstestningen av corona i Göteborg

LÄS MER: Wold: Så fungerar immunitet

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.