Forskning om stamceller saknade tillstånd

Två professorer vid Göteborgs universitet har gjort sig skyldiga till oredlighet i samband med forskning om stamceller och organdonationer. Bland annat saknades vissa tillstånd. Kritiken ges av universitetets rektor.

ANNONS
|

Det är två artiklar i vetenskapliga tidskrifter som föranlett Göteborgs universitet att göra en intern granskning av de två professorerna. Den första artikeln publicerades i The Lancet 2012.

Universitetets oredlighetsråd kom fram till att professorerna inte hade alla nödvändiga tillstånd för den forskning som bedrevs. Dessutom lämnade de vilseledande uppgifter, både i artiklarna och i yttranden direkt till rådet. Agerandet beskrivs som "vetenskaplig oredlighet", i princip en form av fusk.

Göteborgs universitets rektor, Pam Fredman, ansluter sig nu till rådets till bedömning i två beslut om artiklarna.

Två av rådets åtta ledamöter håller däremot inte med om kritiken.

ANNONS

Artikeln i The Lancet handlar om blodkärl som donerats från avlidna, behandlats med framodlade celler i ett laboratorium och sedan opererats in på barn. Tekniken kallas "tissue engineering".

Universitetet ville på tisdagen inte säga något om vilka konsekvenser kritiken mot professorerna får.

Hjärt-Lungfonden stoppade ifjol sina utbetalningar av anslag till en av professorerna i samband med misstankarna om fusk. Den aktuella professorn fick för några år sedan skarp kritik av en expertgrupp inom Vetenskapsrådet, men kritiken drogs tillbaka på grund av oklarheter om hur granskningen gjorts.

TT

ANNONS