Forskarna välkomnar politikernas förslag

ANNONS

De svenska terrorismforskarna välkomnar förslagen från regeringen och allianspartierna om ytterligare åtgärder mot terrorism.

- Jag är mycket nöjd och det är glädjande att det finns en stor enighet kring de här åtgärderna, säger han till TT.

Ranstorp skrev tillsammans med sin kollega Peder Hyllengren en debattartikel i DN direkt efter terrordådet i Stockholm och de flesta av åtgärderna som de föreslog lyfts också fram av politikerna. Det handlar bland annat om ett nationellt insatsteam mot terrorism.

ANNONS

- Men jag hade gärna fått fler besked om det förebyggande arbetet och jag efterlyser att någon får i uppdrag att se över helheten, det tror jag inte ett nationellt insatsteam kommer att göra.

Fler åtgärder

Hans kollega Hans Brun efterlyser två åtgärder som inte fanns med på politikernas lista och som kan bli svåra att införa. Det första är att polisen och Säpo återigen för tillgång till mobildata från operatörerna, något som EU-domstolen stoppade förra året.

- Det krävs för bra bevisning och fällande domar och där måste man hitta en lösning, säger han till TT och går över till åtgärd nummer två:

- När man tittar på de senaste attentaten i Europa så har de utförts av personer som rör sig i utkanten av extremistmiljöer. Därför bör man utreda vilka möjligheter polisen har att registrera den typen av människor i det allmänna spaningsregistret. I dag krävs en brottsmisstanke för att hamna där och även det bör man se över. Men det kan bli knepigt eftersom det delvis rör sig om en form av åsiktsregistrering, säger Hans Brun.

ANNONS

Ingen långbänkskritik

Det finns ingen uttalad kritik mot att politikerna har tagit för lång tid på sig för att få fram nya förslag.

- Det ligger i systemets natur att det ta ska ta lite tid och att förslagen ska vara politiskt förankrade. Jag tror det är värdefullt att vi undviker de värsta misstagen, säger Hans Brun.

TT

ANNONS