Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Forskare sågar ekologisk mat

Ställs det svenska jordbruket om till 100 procent ekologiskt skulle bara hälften så mycket mat produceras på den åkerareal vi har i dag, hävdar fyra forskare vid SLU i en mycket ekokritisk debattartikel. "Forskarna ser bara en del av verkligheten", kommenterar Naturskyddsföreningen.

Forskarna anser att stödet till ekologisk odling - cirka 500 miljoner kronor per år - skulle göra "mer nytta i det vanliga jordbrukets miljöanpassning", skriver de på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

De tre professorerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Holger Kirchmann, Lars Bergström och Thomas Kätterer konstaterar tillsammans med den tidigare programchefen vid Lantbruksuniversitetet, Rune Andersson, att vid 40 procents lägre skörd krävs det - om 100 procent av den svenska odlingen är ekologisk - att den nuvarande åkerarealen utökas med ytterligare 1,7 miljoner hektar från nuvarande 2,6 miljoner hektar.

"Så mycket åkermark har aldrig tidigare funnits i Sverige".

Forskarna ifrågasätter även en gängse bild om att ekologisk odling skulle vara klimatsmart. I debattartikeln konstaterar de att det är konventionella grödor som tar upp betydligt mer koldioxid än de ekologiska och att det därför är de konventionella som också ger mer skörderester i form av halm och rötter och därmed kan mer koldioxid bindas som mull i marken.

De fyra väjer inte för starka ord utan konstaterar att fullständig ekologisk odling skulle resultera i en "katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större belastning på miljön till en högre kostnad".

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl köper inte slutsatserna.

-Det grundläggande problemet är att forskarna bara ser en del av verkligheten och tror att vi kommer lösa problemen som är kopplade till jordbruk och livsmedelsproduktion inom ramen för dagens system, säger hon.

Enligt henne bygger många länders jordbruk i dag på ett systematiskt användande av bekämpningsmedel och handelsgödsel, och hon anser att det måste bort.

Sandahl säger att dagens konsumtions- och produktionsmönster måste förändras i grunden och säger att 30 procent av de livsmedel som produceras i dag försvinner i svinn.

-Och vi använder 70 procent av den svenska åkermarken, globalt 50 procent, till foder till djuren vilket gör att vi måste minska konsumtionen av kött, säger hon.

Naturskyddsföreningens mål är att alla odling i Sverige ska ställas om till ekologisk.

-Den biologiska mångfalden runt och i ett ekologisk fält är större, säger hon, och hänvisar till flera studier.

Sandahl pekar också på att konventionellt odlad mat ofta innehåller rester av kemiska bekämpningsmedel, även om de oftast är under gränsvärdena. Hon anser att värdena som sätts inom EU inte säger någonting om gränsen mellan vad som är farligt och ofarligt och att det finns bekämpningsmedel som misstänks vara hormonstörande.

Helena Jonsson, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund (LRF) tycker att det är olyckligt att forskare ställer den konventionella och den ekologiska odlingen mot varandra.

-Man kan konstatera att när det gäller klimat, mat fri från gift och näringsbalans att det finns fördelar och nackdelar med både konventionell och ekologisk odling, säger hon.