Sillgrisslor och skarv. Arkivbild från Stockholms skärgård.
Sillgrisslor och skarv. Arkivbild från Stockholms skärgård.

Följ havsfåglarna live på nätet

Antalet sillgrisslor har de senaste åren ökat utanför Gotland. Nu kan den som är intresserad vara med och följa sillgrisslorna dygnet runt hemma i soffan när Världsnaturfonden sätter upp livekameror på platsen.

ANNONS
|

Havsfågelkolonin med sillgrisslor växer på Stora Karlsö utanför Gotland. Ökningen som skett de senaste åren är en följd av ett förbud mot drivgarn som infördes 2008.

På Stora Karlsö kommer forskarna i projektet Baltic Sea Bird (Havsfåglar i Östersjön) med stöd av Världsnaturfonden WWF att sätta upp livekameror. Alla som är intresserade kan följa sillgrisslorna på WWF:s sajt och rapportera in vad de ser.

- Genom att sätta upp kameror får forskarna möjlighet att gå in och kolla dygnet runt och se nya beteenden hos fåglarna och följa deras dygnsrytm. Men även allmänheten kan bidra med sina observationer. Det kan vara saker som forskarna inte har tänkt på vilket kan bidra positivt till forskningen, säger Metta Wiese, havsexpert på WWF.

ANNONS

Det finns cirka 80000 sillgrisslor i Östersjön, 60000 av dessa finns vid Stora Karlsö. För 20–30 år sedan var läget kritiskt för sillgrisslorna men efter att miljögifterna minskat och förbudet mot drivgarn införts har utvecklingen varit positiv, säger Metta Wiese.

- Det finns fortfarande saker som påverkar sillgrisslorna, till exempel oljespillet nyligen utanför Gotland, som påverkar dem negativt. Det är så otroligt mycket fartygstrafik på Östersjön, säger hon.

I dagsläget finns det fler sillgrisslor på Stora Karlsö än i hela Norge – där handlar det om cirka 17000 par – och det finns en anledning till att de dras till just Gotland.

- Det är troligen den goda tillgången på mat som bidrar till att de är så många på Stora Karlsö, säger Metta Wiese.

TT

Fakta:Sillgrissla

Sillgrisslan är Östersjöns egen pingvin.

På Stora Karlsö utanför Gotland finns Östersjöns största koloni med sillgrisslor. De utgör tillsammans med alla ungfåglar cirka tre fjärdedelar av hela Östersjöns bestånd av sillgrisslor.

Sillgrisslorna i Östersjön har haft en positiv utveckling de senaste 15 åren med ett kraftigt ökande antal. Sannolikt beror det på minskade hot från miljöutgifter, oljeutsläpp och fiskeredskap.

Det finns cirka 80000 sillgrisslor i Östersjön och av dessa är 50000 vuxna fåglar, 20000 ungar och 10000 ungfåglar.

På Världsnaturfondens hemsida går det att följa sillgrisslorna dygnet runt: https://www.wwf.se/djur/sillgrissla/#intro

Källa: Världsnaturfonden WWF.

ANNONS