Flygvapnet avvisade ryskt stridsflyg

På fredagen upptäcktes ett ryskt stridsplan på svenskt territorium öster om Gotlands sydspets. Planet avvisades av svenskt flygvapen.
– Oavsett om det är avsiktligt eller ej tyder den typen av agerande på bristande respekt för territoriell integritet, säger flygvapenchef Jonas Wikman.
Utrikesminister Tobias Billström (M) meddelar att han kommer att kalla upp den ryska ambassadören till UD.

ANNONS
|

Försvarsmaktens flygvapenchef Jonas Wikman berättar att flygvapnet upptäckte det ryska spaningsplanet SU-24 strax efter 14.00 på fredagseftermiddagen via mark- och luftbaserade sensorer, så kallad radar.

– Själva överträdelsen av gränsen skedde vid 14.30-tiden. Vi gick upp från Gotland genom vår incidentberedskap. Först fick de en ”verbal warning”. Sedan skedde en avvisning med en rote Jas-Gripen, säger Jonas Wikman.

Insatsen öster om Gotlands sydspets pågick fram till cirka 15.00.

– Värt att notera är att det rör sig om ett spaningsplan eftersom SU-24 finns i flera olika versioner. Vanligtvis när man talar om SU-24 rör det attack- eller bombflygen. Det var det inte nu, säger flygvapnets chef.

ANNONS

Vilken är er kommentar?

– Jag tycker att det är ett icke-acceptabelt beteende. Oavsett om det är avsiktligt eller ej tyder den typen av agerande på bristande respekt för territoriell integritet, säger Jonas Wikman.

Har dialog förts med Ryssland efter händelsen?

– Jag har inte fört någon dialog med Ryssland.

Kan någon annan från Försvarsmakten ha gjort det?

– Det hör hemma på politisk nivå.

Vad sker nu?

– Vi har rapporterat detta till operativ nivå i Försvarsmakten och till politisk nivå. I övrigt fortsätter vår verksamhet att hävda våra gränser, säger Jonas Wikman.

Försvarsministern: ”Det ryska agerandet är oacceptabelt”

Försvarsminister Pål Jonson (M) kommenterar händelsen via en skriftlig kommentar.

”Jag informerades av Försvarsmakten om kränkningen av Sveriges luftrum som skedde i går (fredag). Det ryska agerandet är oacceptabelt och oprofessionellt. Det är bra att Försvarsmaktens incidentberedskap ingrep och avvisade det ryska stridsflygplanet”, skriver Pål Jonson genom sin pressekreterare.

Utrikesminister Tobias Billström (M) kallar händelsen för oacceptabel.

”Det ryska agerandet är oacceptabelt. UD kommer att kalla upp den ryska ambassaden för att markera mot händelsen. Vi står i nära kontakt med allierade och partners om händelser i närområdet”, skriver han i ett mejl genom sin pressekreterare.

I området pågår enligt flygvapenchefen för närvarande ganska intensiva aktiviteter, eftersom militärövningen Baltops 24 är igång till och med 20 juni.

ANNONS

Baltops 24

Baltops 24 är en marin övning som genomförs i Östersjön, vid Gotska sjön, i Rigabukten samt på markområden i Sverige, Polen, Tyskland och Litauen.

I årets Baltops (Baltic Operations) deltar 19 nationer och Nato. Övningen leds av den amerikanska flottan. Baltops 24 kommer ha fokus på marina stridsdomäner så som minröjning, ytstrid och amfibieoperationer.

I Sverige ingår även markmoment på Gotland. Ett 50-tal fartyg, cirka 25 stridsflygplan, 60 helikoptrar och totalt omkring 12000 personer är med i övningen.

Källa: Försvarsmakten

Hur ofta händer det att ryska stridsflyg kränker svenskt luftrum?

– Det händer relativt sällan. Senaste kränkningen var för två år sedan, säger flygvapenchefen.

Senast motsvarande otillåtna flygningar gjordes av Ryssland var 2022 då två ryska SU-27 och två ryska SU-24 kränkte svenskt luftrum, också över Gotland.

Vad är kränkningen ett tecken på?

– Jag tycker att kränkningen dels en avspegling av den allmänna miljö och det tonläge som råder. Oavsett om den är avsiktlig eller ej är det tecken på ett förhållningssätt till territoriell integritet – och hur allvarligt man tar på att respektera andras territorium, säger Jonas Wikman.

LÄS MER:Nya ÖB om planerna för Göteborg: ”Det är en av de platser vi tittar på”

ANNONS