Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fler cyklister på gatorna i Sveriges städer innebär också fler konflikter mellan cyklister och andra trafikanter. Arkivbild.

Fler cyklister – också fler olyckor

Utan hjälm och med hörlurar vinglar de utan att tveka rakt ut i en korsning trots att trafikljuset lyser rött – vissa cyklister verkar nästan helt sakna självbevarelsedrift. Trots insatser minskar inte antalet olyckor för de allt fler cyklisterna.

På nationell nivå finns ingen mätning som visar om cyklandet ökar eller ej men en rundringning till fyra stora städer – Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå – visar på att cykelpendling, i alla fall under årets varma månader, blir allt vanligare.

I Stockholm ökade antalet cyklister med ungefär 6 procent mellan 2016 och 2017 och flera mätstationer slog rekord under första halvan av 2018, även om det enligt Ola Eriksson, kommunikatör på Stockholm Stads trafikkontor, är för tidigt att dra några slutsatser.

- Det är väldigt väderberoende och det är svårt att mäta cykling.

Även i Göteborg ser man en tydig ökning av antalet cyklister från 2011 till i dag även om utvecklingen planat ut lite de senaste åren.

Fler konflikter

Men fler cyklister innebär också ofta fler konflikter mellan cyklister, bilister och gångtrafikanter, och det finns också vissa indikationer på att antalet cyklister som skadas i trafiken ökar.

- En del av förklaringen till det är att sjukvården har blivit bättre på att rapportera in skador men det är också ett stort mörkertal. Om du till exempel söker vård via vårdcentral eller inte alls så kommer det inte med, säger Malin Månsson, specialist på cykelplanering i Göteborg Stad.

Runt 23 000 cyklister skadas varje år så svårt att de måste söka vård och 2 000 av dem skadas allvarligt, enligt Trafikverket. Klart är också att antalet skadade cyklister de senaste åren inte har minskat trots förebyggande insatser.

De flesta olyckor är singelolyckor och därför satsar många kommuner på infrastruktur, säkra cyklar, ökad användning av hjälm och tydligare regler. Men det är inte alla som följer de regler som redan finns.

- Det är lite anarki på cykelvägarna. Min uppfattning är att reglerna är tydliga men att man inte bryr sig, säger Andy Roberts, chef för polisområde norr i Malmö.

Attitydfråga

På Södermalm i Stockholm har lokalpolisen blivit mer aktiv med att kontrollera just cyklister. Det blir många konflikter mellan bil-, cykel och gångtrafikanter på en dag.

- Det handlar ofta om attityden man har mot varandra, att man skäller och skriker och att man bara ska fram. Men jag tycker det har blivit skillnad sedan vi började jobba mer med det, säger polisen Fredrik Hellgren.

I Umeå jobbar kommunen med något man kallar "kollvision" i stället för statens nollvision. Det är en kampanj som fokuserar på samspelet mellan olika trafikanter som att till exempel söka ögonkontakt och ta hänsyn till varandra, förklarar Katarina Bergström, trafikplanerare Umeå kommun.

- Går man på lagstiftningen ska man komma ihåg att det inte finns några rättigheter i trafiken. Bara skyldigheter. Så fysiska hinder och lagar absolut, men vi kommer alltid till en punkt då vi måste samverka i trafiken.