Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fler 100-åringar ger hovet merarbete

Allt fler 100-åringar ger hovet allt mer att göra. Alla som fyller tresiffrigt ska nämligen få hyllningstelegram från kungen och drottningen.

År 1973 var de 173. Förra året var antalet 100-åringar i Sverige 1545, närmare bestämt 1310 kvinnor och 235 män. Antalet svenska 100-åringar har niofaldigats under Carl XVI Gustafs tid som kung.

Hovets ambition är att varje 100-åring ska hyllas med telegram undertecknat av kungen och drottningen. Riktigt så blir det inte i praktiken men hovet arbetar numera systematiskt för att den kungliga hyllningen ska nå alla dessa jubilarer.

Högsta andelen 100-åringar återfinns enligt SCB i Kalmar län med cirka två per 10 000 invånare, en tre gånger så hög andel som Norrbottens län, medan Göteborg ligger någonstans i mitten med 1,5 100-åringar per 10 000 invånare.

Enligt Statistiska Centralbyrån lever en kvinnlig 100-åring i genomsnitt ytterligare 26 månader medan det för de 100-åriga männens del handlar om en återstående medellivslängd på 22 månader.

Från 1973 till 2008 har svenskars medelålder ökat betydligt, för män från 72 till 79 år, för kvinnor från 79 till drygt 83 år.

Varför uppnår då en allt större andel svenskar 100-årsdagen? Det beror enligt Läkartidningen på en kombination av olika biologiska, medicinska, sociala och psykologiska faktorer.

En viktig enskild faktor är att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar de senaste decennierna har minskat kraftigt. Det finns också enligt Läkartidningen en tydlig tendens till att flera stora folksjukdomar drabbar människor i en senare ålder.

Den kraftiga ökningen av antalet och andelen 100-åringar kommer sannolikt att fortsätta. Enligt SCB:s prognoser kommer antalet svenska 100-åringar år 2050 att vara cirka 5300. Då blir det för hovet att ordna fram drygt 100 hyllningstelegram i veckan, förutsatt att monarkin finns kvar.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.