Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Regeringen går vidare med förslaget att sänka skolpliktsåldern och att göra förskoleklassen obligatorisk. Förslaget får både ris och ros från Lärarnas Riksförbund. Bild: TT

Förslaget: skolplikt från sex års ålder

Regeringen beslutade idag att gå vidare med förslaget att barn bosatta i Sverige ska börja skolan ett år tidigare än idag.

Det är grundskoleutredningen som förslagit att skolplikten ska börja gälla från sju års ålder till sex. 

"Alla barn ska få en bra start in i skolan. Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper. Mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik ger en möjlighet att möta alla barn där de är, och det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem", säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

För barn bosatta i Sverige innebär det att de börjar förskoleklass höstterminen det kalender år de fyller sex.  Förskoleklassen är också tänkt att bli en obligatorisk skolform inom skolväsendet. 

"Förläng grundskolan istället"

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget att förlänga skolplikten, men ställer sig kritiska till att ytterligare en skolform görs obligatorisk. 

– Istället för att införa obligatorisk förskoleklass så vill vi att året läggs till i grundskolan, säger Sara Svanlund, andre viceordförande för Lärarnas Riksförbund. 

Lärarnas Riksförbund är också mycket positiva till att skolplikten ska börja gälla från sex års ålder. 

– Desto mer tid eleverna har med lärarna ju bättre når de målen, men vi vill att barnen ska få lära sig ämnena som finns med i kurs- och läroplan för grundskolan, vilket inte görs i dagens förskoleklass, säger Sara Svanlund.   

Hon tillägger:

– Det är få barn som inte redan går i någon skolverksamhet vid sex års ålder. Vi tror att förslaget hade gett större effekt om grundskolan förlängdes med ett år. 

2000 sexåringar helt utanför systemet

Ungefär två procent av alla dagens sexåringar deltar idag inte i någon verksamhet. De går alltså inte i förskola, förskoleklass eller årskurs 1 i grundskolan. Det motsvarar cirka 2000 barn enligt utbildningsdepartementet.  

Skolsystemet är dock tänkt att även i fortsättningen fungera med viss flexibilitet, så att ett barn exempelvis kan börja tidigare i förskoleklass eller i årskurs 1 i grundskolan. 

Ett barn ska också kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.