Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bidrag och riktmärken har bidragit till att förskolans barngrupper krympt. Arkivbild.

Förskolan: Mindre grupper men målet inte nått

Förskolebarn har inte fullt lika många kompisar i sin grupp som för några år sedan. Men det betyder inte att målet är nått – barngrupperna är fortfarande större än rekommenderat.

Den genomsnittliga barngruppen i förskolan har krympt från 16,9 barn år 2014 till 15,3 barn i fjol. En starkt bidragande orsak är det statliga bidrag som betalats ut just för att minska gruppstorlekarna, enligt Skolverkets utvärdering.

Myndigheten har på regeringens uppdrag sedan läsåret 2015/16 betalat ut 829 miljoner kronor årligen för att kommunerna och de fristående förskolehuvudmännen ska kunna minska barngrupperna. Resultatet, fram till och med 2017, är alltså att genomsnittsgruppen minskat med ett och ett halvt barn. Och enligt 77 procent av huvudmännen har bidraget påverkat deras ambition.

En bit kvar

Skolverkets rekommendation, eller riktmärke, är att en småbarnsgrupp ska ha 6–12 barn och att en grupp för 4- och 5-åringar ska ha 9–15 barn. Riktmärkena har varit pådrivande enligt huvudmännen, men ännu är målen inte nådda.

- Nej, det kan man inte säga. Nationellt ligger barngruppernas storlek på 15,3 barn men för att det ska nå riktmärket borde den siffran ligga på mellan 12 och 15, konstaterar Mikael Ejerblom, enhetschef vid Skolverket.

Brist på utbildade

Det är de största barngrupperna som minskat mest, vilket också var regeringens intention. Följden har blivit fler, men något mindre grupper. I varje grupp finns i snitt tre heltidsanställda.

Annan statistik från Skolverket visar att personaltätheten ökat lite grann de senaste åren. Det innebär att det i fjol var 5,1 barn per varje heltidsanställd, jämfört med 5,3 barn 2014. Men andelen anställda som saknar utbildning för att arbeta med barn har ökat och låg i fjol på 30 procent. Samtidigt har andelen förskollärare minskat något jämfört med 2014. Ändå är personalens utbildning och kompetens den viktigaste faktorn för en god kvalitet i förskolan, enligt huvudmännen.

- Det är ju brist på förskollärare och blir det ännu fler barngrupper blir det ju ännu svårare att hitta tillräckligt många förskollärare, säger Mikael Ejerblom.