Experten: Färsk kyckling – stor riskprodukt

ANNONS

Under 2016 anmäldes strax över 11000 fall därpersoner blivit sjuka av campylobacter,enligt Folkhälsomyndigheten är det mer än 1800 fler än föregående år. Enligt Eva Lindhusen Lindhé, smittskyddssamordnade för Västra Götalandsregionen, råder inga tvivel om vad som ligger bakom.

–Vi vet att det är svensk färsk kyckling. Det är otvetydigt att det är vad som ligger bakom ökningen, säger hon och fortsätter:

– Man ska vara medveten om att man tar en risk när man köper det.

Bakterien campylobacterförekommer hos djursomgrisar och nötkreatur, men är särskilt förekommande hos fåglar.Personer som blir sjuka av campylobacter kan få magsmärtor, diarré, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär, i sällsynta fall kan det leda till allvarligare följdsjukdomar.

ANNONS

Svensk Fågel: Fel på anläggning

Utbrott av campylobacter sker vanligen under sommarhalvåret, men under vintern upptäcktes ett ovanligt stort antal drabbade för årstiden. Svensk Fågel, som GP varit i kontakt med, menaratt utbrottet berodde på ett fel i en tvättanläggning på ett slakteri, vilket i sin tur gjorde att smittan spreds vidare till gårdar. Felet ska sedan dess ha blivit åtgärdatoch antalet fall ska ha minskat till en nivå som är normal för säsongen.

Men smittskyddssamordnade Eva Lindhusen Lindhé är fortsatt kritisk.

–Vi ligger fortfarande över den nivå vi brukar vara så här års, för våren är lågsäsongen för campylobacter.

Hon upplever inte att andra myndigheter har tagit smittskyddsläkarnas oropå allvar.

–Som smittskyddsläkare har vi inte blivit lyssnade på. Det här har man viftat bort, säger hon.

Livsmedelsverket: Gårändå att äta

När utbrottet av campylobacter blev känt gick flera myndigheter ut och informerade konsumenter om risken med färsk kyckling, men enligt uppgift drogs inga varor tillbaka. Mats Lindblad, smittskyddssamordnare för Livsmedelsverket, anser att informationen som framgick i media var tydlig med hur läget var.

90 % av campylobacter dör när kycklingen blir fryst. Bild: TT
90 % av campylobacter dör när kycklingen blir fryst. Bild: TT

–Efter det finns det två vägar man kan gå som konsument: antingen väljer man kanske att köpa fryst kyckling, eller så är man extra noggrann när man hanterar kycklingen i köket. Det går ändå att tillaga kycklingen på ett sådant sätt att man inte blir smittad, säger han.

ANNONS

Smittskyddsläkaren kritisk

Enligt Lindblad börjar campylobactnivåerna i kycklingflockarna återgå till en mer normal nivå.Han försvarar beslutet att inte dra tillbaka färsk svensk kyckling som från butiker.

–Vi har ju en situation där vi har fri rörlighet av livsmedel i Europa, så om svensk produktion minskar och får svårare att sälja så finns det en risk att vi får in kyckling från andra länder med mycket mer campylobacter, säger Mats Lindblad.

EvaLindhusen Lindhé anser däremot att berörda parter gjort alldeles för lite för att åtgärda situationen.

–Det är med människors hälsa man spelar. Det här skiljer sig från alla andra utredningar vi gjortpå smittskyddet, vi har aldrig varit med om något liknande.

ANNONS