Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gustaf Helgesson, yttre befäl vid Norrmalmspolisen (i mitten), med kollegerna Patrik Almgren (till vänster) och Gunnar "Limpan" Lindberg på Sergels torg i Stockholm. De upplever att utsattheten har ökat inom poliskåren.

Expert: Otroligt korkat att ge sig på polisen

En rad attacker mot polisen har väckt oro för en upptrappning från kriminella. Ännu finns dock inga bevis för att grova attacker blivit vanligare. Men poliser på fältet upplever att våldet och utsattheten har ökat stort på senare tid.

Polishuset i Helsingborg fick sin entré ödelagd när en kraftig sprängladdning detonerade utanför byggnaden tidigare i oktober. I februari fick en polischef sin bil sprängd norr om Stockholm. Natten mot lördag sköt någon tiotals skott in i en polismans bostad, där han låg och sov tillsammans med sin familj.

Och tidigt på söndagen utsattes en polisstation i Växjö för skadegörelse.

Det är några i raden av uppmärksammade attacker mot polisen – men inte tillräckligt för att kunna slå fast att sådana attacker har blivit vanligare.

- Det är alltid svårt att avgöra om sådana här ovanliga och väldigt allvarliga händelser ökar. För det handlar inte om så många händelser på ett år, och ibland kan de dyka upp samtidigt av slumpmässiga skäl, säger Johanna Skinnari, utredare vid Brottsförebyggande rådet (Brå).

Hårdare klimat

Vad hon kan konstatera, genom sin forskning om påtryckningar mot myndighetsanställda, är en generell ökad utsatthet för poliser: Trakasserier och påverkansförsök har blivit vanligare.

Det kan delvis förklaras av en ökad benägenhet att rapportera sådana händelser.

- Men intervjupersonerna trycker också på att det är ett hårdare klimat. Man möter inte längre samma respekt som statlig tjänsteman.

Gustaf Helgesson, yttre befäl vid Norrmalmspolisen i Stockholm, upplever att utsattheten inom poliskåren har ökat det senaste året.

"Tillgriper våld"

- Jag känner igen det, speciellt här på plattan, säger han när TT träffar honom på Sergels torg, en samlingsplats för många kriminella.

- Det ligger närmare till hands när man ingriper att det bildas grupper som motsätter sig och kanske till och med tillgriper våld för att hindra vårt ingripande. Min upplevelse är att det sker i större utsträckning nu för tiden, säger Helgesson.

Han efterlyser en samordnad satsning från alla samhällsaktörer för att motverka våldet mot poliser.

Johanna Skinnari tror ändå inte att en nämnvärd ökning av de grövre händelserna är att vänta.

- Det är otroligt korkat att attackera polisen. Det finns inget som motiverar poliser lika mycket som när man går över gränsen och till exempel dyker upp hemma hos någon. De gärningspersonerna får man nästan alltid fatt på.

Oerfarna

De som ändå väljer att ge sig på poliser är oftast oerfarna kriminella med hävdelsebehov. Fokus för attackerna kan då vara att skicka signaler till andra kriminella, snarare än till polisen.

- Det handlar i hög grad om unga män som vill bygga ett rykte som konfrontativa, och som inte hunnit lära sig det som etablerade kriminella vet, säger Johanna Skinnari.

Men oavsett syfte är det alltid allvarligt när polisen attackeras, betonar Skinnari. Och det är oerhört viktigt att se till så att de drabbade får stöd efteråt – både för deras egen skull och för rättsväsendets.

- Hur man mår efteråt avgör hur påverkad man blir av händelsen, och om man faktiskt kan fortsätta att göra sitt jobb på samma sätt eller till och med bättre än innan, säger hon.