Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ensamkommande tvingas flytta

I samband med flyktingvågen 2015 placerades många ensamkommande i en annan kommun än den dit de anvisats. Nu vill kommunerna flytta tillbaka barnen igen. Många mår dåligt när de måste bryta upp från sina boenden, uppger ansvariga.

I Göteborg har 120 ensamkommande flyttats hem från en annan kommun, eller flyttats till annat boende inom kommunen, de senaste sex månaderna.

- Det här kommer samtidigt som många ungdomar mår väldigt dåligt på grund av risken för åldersuppskrivning. Det blir för mycket saker på samma gång, säger Helene Holmström, verksamhetschef för integration i Göteborgs stad.

Kommuner placerade under 2015 var tredje ensamkommande i en annan kommun och under 2016 drygt var fjärde, enligt siffror från Migrationsverket.

Psykisk ohälsa

När många HVB-hem nu i stället står halvtomma kallas barnen hem. Det saknas nationell statistik över hur vanligt det är, men processer pågår på flera håll. I Linköping har nyligen 15 ensamkommande flyttats hem från en närliggande kommun.

- Det fanns en diskussion om att låta dem bo kvar, men ingen kommun vill ta emot fler än de barn de fått anvisade, säger Johanna Palmstierna vid kommunens avdelning för individ- och familjeomsorg.

Flyttbeskeden kommer för många ensamkommande i en redan orolig tid.

- I och med fler avvisningar, återtagandeavtalet, tidsbegränsade uppehållstillstånd och 18-årsdagar som börjar närma sig. Då kommer den psykiska ohälsan som ett brev på posten, säger Johanna Palmstierna.

Måste växla ned

Den situation som uppstått, där kommunerna måste växla ned lika snabbt som de växlade upp under hösten 2015, riskerar att drabba enskilda, säger Helene Holmström.

- Det är statliga beslut som påverkar våra ekonomiska förutsättningar och vi måste förhålla oss till det. Det är inte alltid det gynnar individerna och i det här fallet är det oftast så att barnen hamnar i kläm, säger hon.

Samtidigt är det extremt stora summor för kommunerna om fördelningen inte görs, framhåller hon.