Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svenskar saknar generellt praktiska möjligheter att försvara sina fri- och rättigheter gentemot stat och kommun, anser Centrum för rättvisa. Nu vill de se att de ekonomiska trösklarna sänks. Arkivbild.

Ekonomiska trösklar bör sänkas för rättslösa

De ekonomiska trösklarna måste sänkas för enskilda som söker rättshjälp efter myndigheters övertramp, skriver företrädare för Centrum för rättvisa på DN Debatt. Svenskar saknar generellt praktiska möjligheter att försvara sina fri- och rättigheter gentemot stat och kommun, fortsätter man.

Under de senaste femton åren har Centrum för rättvisa drivit 250 rättsfall runt om i landet. I nio av tio fall har den enskilda fått rätt, men det hade inte varit möjligt om inte organisationen tog på sig det ekonomiska ansvaret. Den nuvarande rättshjälplagen utformades för att 80 procent av befolkningen skulle kunna få rättshjälp. Tanken var också att inkomstgränsen skulle ses över var tredje år. Den har nu inte höjts sedan 1999, skriver Clarence Crafoord och Fredrik Bergman.

Organisationen vill nu se över möjligheten för enskilda att få ersättning för staten för rättegångskostnader som anses vara befogade, att justitiekanslern kostnadsfritt ska pröva skadeståndskrav vid rättighetskränkningar som begås av stat och kommun, samt att inkomstgränsen vid rättshjälp ska ses över.