Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Europadomstolens dom om en potentiell terrorist i Sverige som inte får utvisas kan komma att prövas igen. Arkivbild.

Dom om potentiell terrorist kan prövas igen

En marockan som Säpo bedömt som potentiell terrorist får inte utvisas från Sverige eftersom han riskerar tortyr, enligt Europadomstolen. Domen har stor principiell betydelse, enligt mannens försvarare. Men regeringen kan begära en ny prövning.

- Domen från Europadomstolen underkänner hela den svenska processen enligt lagen om särskild utlänningskontroll, säger mannens advokat Thomas Olsson.

- Till skillnad från Säkerhetspolisen, Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen och den svenska regeringen så anser Europadomstolen att man måste respektera så grundläggande rättigheter som förbudet mot tortyr när man vidtar åtgärder – även om det sker under förespegling av att man bekämpar terrorism.

Mannen har levt i Sverige sedan 2005. Men 2016 slog Säpo larm, då man ansåg att han var en nationell säkerhetsrisk. Europadomstolen slog dock fast att det skulle innebära en kränkning mot artikel 3 i människorättskonventionen att utvisa mannen till Marocko.

Pröva på nytt

I en kommentar skriver regeringen att man har möjlighet att lämna in en begäran om att målet ska prövas av domstolen i stor sammansättning, så kallad Grand Chamber.

"Vi har precis tagit emot domen och måste nu granska den innan det fattas något beslut om att en begäran ska göras om att pröva målet på nytt. Allmänt sett tillåter Europadomstolen prövning i Grand Chamber i mycket få fall", skriver regeringen genom justitieminister Morgan Johanssons pressekreterare.

Vad Europadomstolens bedömning får för konsekvenser för Säpo kan myndigheten inte svara på än.

- Det faktum att det eventuellt finns verkställighetshinder påverkar inte nödvändigtvis grunden för vår säkerhetshotsbedömning, och det är den bedömningen som vi jobbar utifrån, säger Simon Bynert på Säkerhetspolisens presstjänst.

Någon exakt siffra över antalet säkerhetshot som inte kan utvisas vill Säpo inte ge, men Bynert säger att det rör sig om "en handfull".

- I de fall det förekommer har vi åtgärder som vidtas utifrån en skala över hur stort hotet bedöms vara, säger Bynert.

Mannen från Marocko bevakas nu med en mycket omfattande anmälningsplikt, enligt advokat Thomas Olsson.

"Tankeställare"

Står sig domen tror Olsson att den kan få konsekvenser även för andra.

- Den bör ju vara en tankeställare för de myndigheter, och framför allt för regeringen och riksdagen, som vidtar alltmer ingripande åtgärder med motiveringen att det sker i kampen mot terrorism. Man bör kanske hejda sig lite och tänka efter: Vad är det för rättigheter vi trampar på här? säger Thomas Olsson.

Regeringen framhåller att man just nu ser över de verktyg som Säpo har för att kontrollera personer som bedöms utgöra säkerhetsrisker mot Sverige.

"Lagstiftningen är i behov av en översyn eftersom den i vissa avseenden uppfattas svårtillämpad och innehåller luckor."