Dödliga våldet i fokus för nya polischefen

Målet är högt satt när Carina Persson kliver in som ny regionpolischef i södra Sverige.

ANNONS

Hon har stor förståelse för den oro som dödsskjutningar och skottlossningar skapar hos många Malmöbor.

- Det jag kan säga till Malmöborna är att jag tillsammans med cheferna inom polisen ska göra allt vi kan för att minimera och komma tillrätta med det här, dels att lösa och utreda brotten som begås, men också förebygga nya våldsbrott.

ANNONS

Radiobil och polisbåt

Hon har en gedigen bakgrund inom polisen i Västsverige, där hon efter många år ute på fältet, både i radiobilar och polisbåtar, också haft chefsroller inom bland annat länskriminalen, säkerhetspolisen och på senare år inom regionpolisledningen som biträdande chef.

Polisarbetet med gängkriminaliteten i Västsverige lyfts ibland fram som ett positivt exempel. En framgångsnyckel som Carina Persson pekar på är samarbetet med kommuner och andra myndigheter.

- Det är a och o att vi fångar upp de här pojkarna väldigt tidigt, att vi har en nära samverkan där och jobbar förebyggande, säger hon.

Att ta tillvara på lokalkännedomen som områdespoliserna har är också viktigt, framhåller hon, och inte minst att hela tiden prioritera rätt när resurserna ska fördelas.

Stort och spretigt

Utöver den högre våldsfrekvensen i Malmö har region Syd flera andra särdrag som utmanar. Här finns närheten till kontinenten och här ägnas just nu mycket poliskraft åt gränskontroller. Det finns också en geografisk utmaning genom regionens storlek och spretighet – från det tätbefolkade sydvästra Skåne till den småländska ostkusten med helt andra polisiära utmaningar.

ANNONS

- Det finns säkert många fallgropar, men jag har inte identifierat dem ännu. Är jag nära en grop ska jag försöka ta mig upp ur den tillsammans med andra så fort som möjligt. Men än så länge ser jag faktiskt bara möjligheter.

TT

Fakta: Carina Persson

Sedan Carina Persson började som polis 1979 har hon hela tiden varit verksam i Västsverige. De första tolv åren jobbade hon i radiobil och därefter var hon fem år inom sjöpolisen, innan hon började ta sig an olika chefsuppdrag.

Hon har bland annat varit chef för länskommunikationscentralen, säkerhetspolisen i Västsverige, länskriminalen och polisen i Storgöteborg. Senast har hon jobbat som biträdande regionpolischef.

Nu blir hon chef före polisens region Syd, som omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län.

Fakta: Värst problem i Malmö

Sätter man döds- och skadeskjutningarna i relation till antalet invånare är problemen markant värst i Malmöområdet med 6,5 skadeskjutningar och 1,0 dödsskjutningar per 100 000 invånare åren 2011—2015.

Under samma period hade Göteborgsområdet 2,6 skadeskjutningar och 0,66 dödsskjutningar per 100 000 invånare.

Stockholmsområdet hade 1,14 skadeskjutningar och 0,42 dödsskjutningar per 100 000 invånare.

Källa: Rapporten "Near-repeat shootings" av Joakim Sturup (Karolinska institutet), Amir Rostami (Stockholms universitet), Manne Gerell (Malmö universitet) och Anders Sandholm vid Polismyndigheten.

ANNONS