"Det är rena bluffen"

ANNONS
|

- Att man stöter på amatörism, okunskap och oskickliga forskare det har väl hänt, i början var jag själv inte så kunnig, säger Tingvall. Men att stöta på vetenskapligt bedrägeri, hur någon misstolkar, vantolkar och utelämnar fakta på det sätt som skett i det här fallet, det har jag aldrig träffat på tidigare.

- Ännu mer förfärligt är det om denna skrift kommer till användning. Det handlar inte bara om pengar, det handlar också om de drabbades rätt att vara sjuka.

Flera av de GP talat med, såväl läkare som drabbade och deras ombud, hävdar att försäkringskassan nekat ersättningar med motiveringar hämtade ur skriften.

ANNONS

- Då är det förfärligt. Jag kan bara bedöma det som är inom mitt fack, inte det medicinska, men skriften hävdar till exempel att man inte kan få pisksnärtsskada under 15 kilometer i timmen. Det är rena bluffen!

- Whiplashkommissionen under förre statsminister Ingvar Carlsson har gått igenom detta och upprättat riktlinjer för bedömningar. Sen kommer det någon och bara hittar på saker. Jag trodde inte det skulle kunna vara möjligt.

Försäkringskassan anlitar den ene författaren, docenten i ortopedi Jorma Styf, som försäkringsläkare.

- Det tror jag inte på. Så tokigt kan det inte vara i vårt samhälle. Det skulle vara en rättsskandal. Det är inte bara så att någon skrivit bedömningar; det är fråga om vetenskapligt bedrägeri. Lögn. Det är hårda ord, men jag står för dem.

GP skrev i går om det protestbrev som Tingvall undertecknat tillsammans med elva andra experter inom området.

Inte ens Jorma Styf vill i dag kännas vid allt som står i skriften Besvär efter stukad halsrygg, som han skrivit tillsamman med Artur Tenenbaum, i dag företagsläkare vid regionens Hälsan och Arbetslivet. Han medger att den är tillspetsad i debattsyfte.

I skriften hävdar de bland annat att den som vänder sig till advokat med sitt ärende har svårare att bli frisk och komma tillbaka i arbete - underförstått att smärtan inte uppstått av olyckan utan av viljan att få ut ersättningar genom försäkringsbedrägeri.

ANNONS

De tolv kritikerna påpekar att det i stället kanske beror på att just de som har svårast skador är mest benägna att söka juridiskt bistånd om de inte får de ersättningar de är berättigade till.

- Exakt! Så kan det också vara, säger Styf i dag.

Avslag med argument ur skriften

En av de kritiska, docenten i trafikmedicin, Olle Bunketorp på Sahlgrenska, hävdar att skriften långt ifrån bara är ett debattinlägg:

- För två av mina patienter har avslag på begäran om livränta motiverats med precis de argument som står i skriften och med Jorma Styf som sakkunnig. Trots fullständig dokumentation om skadorna har de avfärdats som stress och åldersförändringar. I det sistnämnda hävdades också att hastigheten varit för låg för att kunna orsaka en skada.

Advokat Jonas Lundberg i Göteborg:

- Jag har två klienter som nekats livränta. Försäkringskassan hänvisar till starka bevis för att sådana skador läker ut på tre veckor upp till fyra månader.

Alltså precis det som Styf och Tenenbaum hävdar och som de tolv experterna invänder mot. Många tillfrisknar, men långt ifrån alla. De studier som duon refererar till kan inte tolkas så som de gjort. Ett stort antal individer upplever fortsatta besvär.

ANNONS
ANNONS