Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Damberg presenterar nya verktyg i brottsbekämpningen

Framöver kan polisen få använda hemlig övervakning mot gängkriminella i ett tidigare skede än vad som nu är tillåtet. På fredagsförmiddagen berättade inrikesminister Mikael Damberg (S) att en utredning ska se över lagstiftningen.

Under en presskonferens på fredagsförmiddagen presenterade inrikesminister Mikael Damberg (S) en ny utredning i kampen mot gängvåldet. Utredningen ska se över om polisen kan få använda avlyssning, hemlig kameraövervakning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i ett tidigare skede än vad som är möjligt i dag.

– Att kunna använda hemliga tvångsmedel preventivt är efterfrågat av polisen, säger Mikael Damberg.

Enligt honom skulle det konkret kunna förhindra att skjutningar äger rum med eventuellt stegrande våldsspiraler som följd.

– Vi ser att skjutningarna fortsätter och att gärningsmännen ofta är yngre än tidigare. Jag kan också konstatera att den senaste tidens skjutningar innebär delvis andra tillvägagångssätt, där oskyldiga löper större risk att drabbas av våldet, säger inrikesministern.

LÄS MER: Damberg: Myndigheter ska få lagra Facebookdata

Kan användas innan någon är misstänkt

Skulle utredningen utmynna i ny lagtext kommer polisen kunna använda de här verktygen redan i underrättelseskedet, det vill säga innan förundersökning startats, i arbetet mot gängkriminalitet. I dagsläget är det bara möjligt i begränsad utsträckning, som mot misstänkt terrorbrottslighet.

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning om hemliga tvångsmedel som ska vara klar i april nästa år. Den handlar dock inte om huruvida det ska kunna sättas in ett tidigare skede, utan främst om tvångsmedlen ska kunna användas i fler fall.

LÄS MER: Sekretess inte ett hinder i kampen mot gängen

Stort steg – men inte systemskifte

Under presskonferensen återkom Mikael Damberg till frågan om hur integritet och rättssäkerhet ska vägas mot behovet av att komma tillrätta med gängvåldet.

– Det är viktigt att betona att vi inte ser något generellt systemskifte som skulle innebära att hemliga tvångsmedel som huvudregel ska kunna användas utanför en förundersökning. Inga andra brottstyper kan emellertid sägas fylla samma akuta behov av preventiva åtgärder.

TT: Är det inte ett stort principiellt steg som skulle tas, att man får avlyssna utan brottsmisstanke?

– Det är ett stort steg att ta men det är inte ett systemskifte vi förespråkar. Det är fortfarande för den här typen av grov organiserad brottslighet som den här möjligheten ska finnas, säger Mikael Damberg.

LÄS MER: Klas Friberg avgår som Säpochef

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.