En robot som ska användas för att utan fördomar rekrytera ny personal visades nyligen av Furhat Robotics och rekryteringsfirman TNG. Arkivbild.
En robot som ska användas för att utan fördomar rekrytera ny personal visades nyligen av Furhat Robotics och rekryteringsfirman TNG. Arkivbild.

Dags att förbereda oss för tänkande datorer

Sverige har fått ett nationellt center för tillämpning av artificiell intelligens, där datorer lär sig göra saker som bara människor ansetts klara.

ANNONS
|

Det nationella centret, med innovationsmyndigheten Vinnova som huvudfinansiär, invigdes på onsdagen i Göteborg.

Centrets uppgift är att stödja aktörer som arbetar med tillämpning av AI, att hjälpa fram samarbeten – och att fundera över juridiska frågor. Den grundläggande forskningen görs på andra håll.

- Här kan team från olika aktörer arbeta sida vid sida med liknande tekniska frågeställningar, även om användningsområdena är helt olika, säger Martin Svensson.

ANNONS

- Vi kan också stå för resurser i form av datorkraft, och juridisk kunskap för att få tillgång till data. Om datorer ska lära sig förstå strukturer, måste de få tillgång till data. Det är en flaskhals.

Inom vården

AI används redan i samhället. Inte minst på nätet. Röststyrning är ett exempel. Tjänster som rekommenderar oss något på nätet, beroende på vilken typ av användare vi är, arbetar också med AI.

Nya tillämpningar är på gång, bland annat i självkörande fordon och inom vården för exempelvis bedömning av röntgenplåtar.

Eftersom AI samlar in uppgifter om oss människor, uppstår frågor om personlig integritet. Där har det nationella centret en roll.

- Integritet och juridik är en mycket viktig fråga, som måste hanteras väldigt ansvarsfullt. Det är bra med en neutral verksamhet som kan ta sig an det, anser Martin Svensson.

ANNONS

Kom i gång sent

Olika typer av hushållsrobotar kan också använda AI.

- Många tänker nog på människoliknande robotar. Men de flesta AI-lösningar ser inte ut så, säger Svensson.

Det har funnits en kritik om att Sverige satsat för lite på AI, jämfört med till exempel Kina.

- Vi kanske har kommit i gång lite sent. Men Sverige har också fördelar. Vi är nyfikna på ny teknik, vi är bra på att samarbeta och vi har bra grundvärderingar om etik, säkerhet och transparens. Det är viktigt för att AI ska användas rätt i samhället, säger Martin Svensson.

TT

Fakta: AI

AI är en förkortning av artificiell intelligens.

Kan syfta antingen på intelligens som tillskrivs ett datorsystem, eller på forskning om konstruktion av sådana intelligenta system.

AI vill efterlikna den mänskliga hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, inhämta ny kunskap, förstå språk och så vidare.

Forskningsområdet fick sitt namn på 1950-talet.

Den brittiske matematikern AlanM Turing (1912-1954) föreslog ett test där en dator och en människa kommunicerar med varandra. Om en utomstående person inte kan avgöra vilken av parterna som är en dator, anses datorn vara intelligent.

Det nationella centret heter AI Innovation of Sweden och finns på Lindholmen i Göteborg. Det kommer att ha ett tiotal anställda.

Källa: NE, AI Innovation

ANNONS