Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Centerpartiets Anders W Jonsson varnade under stämman för att ett beslut mot omskärelse skulle få partiet att framstå som antisemistiskt och islamofobiskt. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

C vill förbjuda religiös omskärelse av pojkar

Centerstämman har beslutat att partiet ska verka för att förbjuda omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl.
Partiledningen varnar för att det kommer att uppfattas som att partiet vill förbjuda judendomen och islam.

– Det här var inte ett beslut som partiledningen ville ha, säger partiets vice ordförande Anders W Jonsson på en pressträff efter beslutet.

TT: Du valde under debatten att varna för att beslutet kan uppfattas som att ni vill förbjuda judendomen och islam. Är du orolig för det?

– Man måste betona att debatten handlade över huvud taget inte om religion, utan man valde barnrättsperspektivet och integritetsperspektivet, säger Jonsson.

Anders W Jonsson, som är barnläkare, ville efter debatten inte utveckla sitt resonemang kring att partiet nu skulle kunna uppfattas som antisemitiskt eller islamofobiskt. Efter att upprepade gånger fått frågor kring detta valde Centerns presschef att avbryta pressträffen.

Varnade

I debatten varnade dock Jonsson för att beslutet skulle kunna få konsekvenser.

– Omskärelse är grunden för två världsreligioner. Ett förbud kommer att tolkas som att vi går emot dessa folkgrupper som redan har det svårt och att vi är emot judendom och islam, sade han.

Frågan väckte också stor debatt på stämman, och flera ombud gick upp och försvarade motionen som skulle göra det olagligt att omskära pojkar.

– Det är ett övergrepp på en annan människa, sade bland annat Aron Larsson från Jönköping.

Ska förbjudas

När det blev omröstning avslog stämman förslaget att göra det helt olagligt. Däremot antog stämman ett annat förslag, som innebär att Centern ska verka för att omskärelse som inte sker av medicinska skäl ska förbjudas.

I övrigt antog stämman i huvudsak partistyrelsens förslag till nytt sjukvårdsprogram. Det innebär att patienter ska ha rätt att välja slutenvård i hela landet och 90 procent av befolkningen ska ha en fast läkarkontakt inom fem år.

Förslaget att inrätta mindre, barnmorskeledda förlossningskliniker vållade dock strid på stämman.

– Vi har alla det gemensamt här att vi överlevt förlossningar. Det är inte självklart. En normal förlossning kan mycket snabbt bli allvarlig. Låt oss inte riskera detta med små förlossningsenheter, sade läkaren Jonas Ekman från Stockholm.

Mindre förlossningskliniker

Även i partistyrelsen reserverade sig några ledamöter med hänvisning till att ett vårdval utan tillgång till akut kejsarsnitt inte är försvarligt ur patientsäkerhetsperspektiv.

Men partistyrelsen försvarade förslaget.

– Vi borde se hur det fungerar i Norge där man har mindre förlossningskliniker. De har lägre spädbarnsdödlighet och mindre komplikationer än vad vi har i Sverige, sade vice ordförande Anders W Jonsson.

Stämman valde att besluta i enlighet med förslaget.

Tredje kön

En annan fråga som debatterades mycket var förslaget att homosexuella och bisexuella män ska få lämna blod på samma villkor som heterosexuella. Partistyrelsen yrkade på avslag, vilket mötte protester.

– Jag vill ha säkert blod oavsett från vem. Ni är medvetna om att heterosexuella är otrogna? sade Tomas Sellin från Stockholm.

– Orsaken är att det är 50 gånger så vanligt att män som har sex med män har någon form av blodsmitta. Detta är något Socialstyrelsen ska besluta om, svarade Anders W Jonsson.

Stämman valde att avslå förslaget. Däremot antog stämman förslaget från partistyrelsen att utreda frågan om att införa ett tredje juridiskt kön.

Owe Nilsson/TT

Centerstämman beslutar att partiet ska verka för ett förbud för omskärelse på pojkar. Bild: Tommy Pedersen/TT

TT

Omskärelse innebär att man i en operation tar bort hela, eller delar av, förhuden på en penis.

Det kan ha medicinska skäl, såsom att förhuden är för trång och orsakar besvär, men det är framför allt vanligt av religiösa skäl eller som en kulturell sedvana. Det kan också göras med hänvisning till hygieniska skäl, men det är omtvistat hur befogat det är.

Inom judendomen omskärs pojkar på deras åttonde dag i livet med grund i Guds förbund med Abraham i Första Moseboken, där Gud säger att Abraham och hans ättlingar ”skall skära bort förhuden, och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er”.

Inom islam är det brukligt att pojkar omskärs någon gång mellan den första veckan i livet och upp till tio års ålder. Något påbud om omskärelse återfinns inte i koranen, men det anses vara ”sunna” – en rekommenderad sed med profeten Muhammed som föredöme.

Sedan 2001 är det svensk lag att omskärelse av pojkar under 18 år ska utföras av legitimerad läkare eller av någon som har särskilt tillstånd, vilket personer kan föreslås få av trossamfund. Patienten ska få smärtlindring och det ska göras under ”betryggande, hygieniska förhållanden”. Det ska tas ställning till pojkens bästa och i möjligaste mån klarläggas vad denne själv vill.

Omskärelse av pojkar som inte är medicinskt motiverad är svårförenligt med barnets rätt till integritet och FN:s barnkonvention, anser både Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Sjuksköterskornas etiska råd.

Källa: Nationalencyklopedin, Svensk författningssamling, Bibeln, Judiska församlingen Stockholm.