Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

STOCKHOLM 20220608 Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) presenterar en nyhet om arbetskraftsinvandring. Foto: Henrik Montgomery/TT/ kod 10060
STOCKHOLM 20220608 Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) presenterar en nyhet om arbetskraftsinvandring. Foto: Henrik Montgomery/TT/ kod 10060 Bild: Henrik Montgomery/TT

Brottmål ska avgöras snabbare

Regeringen föreslår åtgärder för att fler brottmål ska avgöras snabbare.
På justitiedepartementet räknar man med att många ärenden kommer att kunna hanteras dubbelt så snabbt.

En försöksverksamhet med snabbförfarande i brottmål har pågått sedan januari 2018.

– Nu permanentar vi de försöken, utsträcker dem till hela landet och gör ett antal åtgärder för att ytterligare korta tiderna, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S)

Det är justitieminister Morgan Johansson (S), som formellt ansvarar för lagrådsremissen, men den presenteras av Ygeman som också är placerad på justitiedepartementet.

Enligt honom har försöksverksamheten varit "jäkligt framgångsrikt". Brottsförebyggande rådets utvärdering har visat att handläggningstiden för brott begångna av vuxna har mer än halverats. Snabbförfarandet berör vardagsbrott och brott som begås av och mot unga.

I lagrådsremissen föreslår regeringen nu bland annat att en person inte behöver uppsökas för att anses delgiven misstanke om brott. Det ska räcka med att handlingarna finns tillgängliga.

Det föreslås även andra åtgärder. Personutredningar ska inte bara kunna inhämtas av åklagare, utan också av polis. Ekonomiska påföljder ska avgöras enligt en fastställd taxa. Den som är misstänkt ska kunna ge ett förhandsgodkännande till strafföreläggande så att åklagaren kan utfärda ett sådant direkt när utredningen är klar.

I lagrådsremissen föreslås också ett särskilt krav på tingsrätterna att snabbt avgöra ett brottmål som utretts genom ett snabbförfarande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.