Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace, Danmarks försvarsminister Morten Bødskov, och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist i samband med fredagens ministermöte i Köpenhamn.
Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace, Danmarks försvarsminister Morten Bødskov, och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist i samband med fredagens ministermöte i Köpenhamn. Bild: Johan Nilsson/TT

Britterna lovar hjälpa Sverige militärt

Sverige kan räkna med hjälp från Storbritannien om Sverige skulle utsättas för ryska aggressiva handlingar
Det lovar den brittiske försvarsministern Ben Wallace.
– En markering från Storbritanniens sida som vi är glada för, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

ANNONS
|

Det vore obegripligt om inte Storbritannien hjälpte till om Ryssland i en framtid skulle utsätta Sverige för en aggression, säger den brittiske försvarsministern Ben Wallace under en gemensam pressträff i Köpenhamn tillsammans Danmarks försvarsminister Morten Bødskov och Peter Hultqvist.

– Sverige är en del av samma familj. Vi skulle stå vid Sverige och göra allt vi kan för att hjälpa till, både militärt och på andra sätt, säger Wallace.

Försvarsminister Peter Hultqvist uppger att Wallace gett samma besked tidigare, men då i informella samtal ministrarna emellan.

– Det är klart att det är en markering från Storbritanniens sida som vi är glada för, säger Hultqvist om att Wallace nu säger samma sak publikt.

ANNONS

"Bygga ett säkerhetspussel"

TT: Betyder det att Sverige är mycket bättre skyddat mot rysk aggression än vad Ukraina var?

– Sverige har under åtta år nu ökat sin militära förmåga rejält. Vi har ett investeringsprogram på 80 procents ökning mellan 2014–2025 och nu förhandlar vi om ytterligare insatser.

Sverige har slutit ett tjugotal ytterligare avtal med andra länder, bland annat Storbritannien och USA, och även partnerskapet med försvarsalliansen Nato ingår i detta, säger Hultqvist.

– Vi utvecklar och fördjupar partnerskapet med Nato. Vi har försökt bygga ett säkerhetspussel i vår del av Europa tillsammans med andra och är det en som blir attackerad här i vårt närområde så påverkas vi allihop, säger Peter Hultqvist.

Ländernas försvarsministrar träffades i Köpenhamn med anledning av en sedan tidigare inplanerad övning inom ramen för brittiskledda snabbinsatsstyrkan JEF (Joint Expeditionary Force).

Under besöket framkom det att det inte enbart rör sig om en övning. Material och dansk personal ska fraktas till Estland på den danska fregatten HDMS Niels Juel. Den svenska korvetten HMS Karlstad följer med som eskort. Sverige bidrar även med stridsflyg och dessutom medverkar ett brittiskt transportfartyg.

– Det här är ett sätt att visa "freedom of navigation", att vi ska kunna ha full tillgång till Östersjön enligt den sjölagstiftning som finns, säger Hultqvist.

ANNONS

Ska tolkas som avskräckning

Övningen och operationen ska ses som en del Natos avskräckning gentemot Ryssland och president Vladimir Putin, uppger den danske försvarsministern Morten Bødskov.

– Det är en man som har huvudansvaret för att vi står i den förfärliga situationen vi står i nu – det är Putin. Det är han som på det mest brutala vis har fråntagit ett land dess möjligheter att i frihet och själva välja vilket samarbete landet vill vara med i. Det är det som han fråntagit den ukrainska befolkningen och den ukrainska ledningen, säger Bødskov.

Även de övriga nordiska länderna, de tre baltiska staterna och Nederländerna ingår. Bortsett från Sverige och Finland är de övriga länderna med i Nato.

Vill inte spekulera

Den svenske försvarsministern vill inte kommentera hur en eventuell svensk ansökan om medlemskap i Nato skulle kunna påverka Sveriges position i det läge som råder.

– Jag tänker inte gå in och spekulera i sådant som inte har hänt.

Han understryker att det som har den allra mest avgörande betydelsen för Sverige just nu är de beredskapsanpassningar som gjorts och görs, de samarbeten Sverige redan ingår i och användandet av den befintliga militära förmågan.

När han får frågor om att opinionen för Natomedlemskap i Finland tycks växa påminner Hultqvist om det mycket djupa försvarssamarbete Sverige har med Finland och understryker att det också innefattar en planering bortom fredliga förhållanden.

ANNONS

– Vi för hela tiden diskussioner med den finländska regeringen och mitt intryck av de diskussionerna är att vi ska försöka klara den här situationen tillsammans. Det är samtal som kommer att fortsätta pågå i stort sett dagligen under hela den här tiden.

Danmarks försvarsministern Morten Bødskov, den brittiska försvarsministern Ben Wallace och svenska försvarsministern Peter Hultqvist välkomnas ombord på fregatten Niels Juel.
Danmarks försvarsministern Morten Bødskov, den brittiska försvarsministern Ben Wallace och svenska försvarsministern Peter Hultqvist välkomnas ombord på fregatten Niels Juel. Bild: Johan Nilsson/TT
Den danska f regatten Niels Juel kastar loss från Köpenhamn.
Den danska f regatten Niels Juel kastar loss från Köpenhamn. Bild: Johan Nilsson/TT
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist talar med media i samband med fredagens ministermöte i Köpenhamn.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist talar med media i samband med fredagens ministermöte i Köpenhamn. Bild: Johan Nilsson/TT

Fakta: Joint Expeditionary Force

Sverige är med i Joint Expeditionary Force (JEF) sedan 2017.

Övriga nio länder är Finland, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Storbritannien.

JEF, som startades på brittiskt initiativ 2014, beskrivs som ett ramverk för en snabbinsatsstyrka.

Insatsstyrkan, eller delar av den, ska snabbt kunna sättas på fötter i en kris- eller konfliktsituation. Den ska kunna hantera ett brett fält av uppdrag och arbeta inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av kris, med fokus på norra Europa.

JEF-länderna har uttalat att insatsstyrkan ska kunna verka i en gråzonssituation, det vill säga ett tillstånd mellan fred och krig som karaktäriseras av otydlighet och osäkerhet.

Den 22 februari enades de tio länderna i JEF om att genomföra en rad gemensamma militärövningar i norra Europa till lands, till sjöss och i luften.

Den övning som genomförs i södra Östersjön fredag till och med söndag ska enligt JEF demonstrera de tio staternas "rörelsefrihet i Östersjön".

Källor: Försvarsdepartementet och Forsvarsministeriet i Danmark.

ANNONS