Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet (KI). Arkivbild.

Brister i KI-professors försäljning

Det fanns vissa brister i hur professor Martin Ingvar såg till att en innovation från Karolinska institutet (KI) kom ut på marknaden. Men enligt den internrevision som genomförts bröt han inte mot något regelverk.

Revisionen gäller hur försäljningen av applikationen "Min digitala vårdplan" gått till. I ett pressmeddelande från KI skriver man att det, enligt revisionen, förekommit "en del brister" i hur Martin Ingvar hanterat försäljningen.

"Enligt internrevisionen har professorn i vissa delar agerat oaktsamt med risk för förtroendeskada för KI", säger Anders Ekbom, vikarierande prorektor vid KI i ett uttalande.

Problemen ska bland annat ha bestått i att Martin Ingvar suttit på flera stolar samtidigt i form av olika projekt samt ägande i ett bolag.

Men det går inte att säga att Martin Ingvars "agerande kring ägande och vidareförsäljning bryter mot KI:s regelverk", enligt revisionen. Granskningen har också visat på en del brister i KI:s regelverk, brister som redan ska vara kända och nu ses över, enligt Anders Ekbom.

Martin Ingvar meddelade redan i fredags att han lämnar bland annat sin tjänst som vicerektor vid KI eftersom han anser att det krävs fullt förtroende för att sitta på den posten.

- Jag tar kritiken på stort allvar, säger Martin Ingvar nu till TT.

Han står fast vid att förra veckans beslut var korrekt men påpekar också att det varit svårt att navigera rätt i KI:s regelverk.