Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom regeringens förslag om begränsad föräldrapenning för nyanlända. Arkivbild.

Brett stöd för föräldrapenningsförslag för nyanlända

Regeringes förslag om begränsad föräldrapenning för nyanlända får ett brett stöd av remissinstanserna. Förslaget innebär bland annat att nyanlända med barn mellan ett och två år kan få antalet dagar halverade.

Föräldrar som kommer till Sverige får i dag lika många föräldradagar som om barnet vore nyfött. Det begränsar kvinnors möjlighet till etablering tycker regeringen som föreslagit att överkompensationen slopas. Istället ska föräldrapenningen hamna på den nivå som motsvarar de genomsnittsliga antal dagar som är kvar för äldre barn.

Får brett stöd

Majoriteten av de tunga remissinstanserna, bland annat Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, tycker att förslaget, i princip, är bra.

Enligt Arbetsförmedlingen har det nuvarande regelverket troligtvis en negativ påverkan på nyanlända kvinnors möjlighet till etablering eftersom att rätten till etableringsinsatser kan hinna försvinna medan de är hemma.

Avsteg från princip

Regeringens utredning föreslår att lagen ska gälla från och med den 1 juli 2017, men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har tidigare sagt att begränsningen kan komma att gälla även de som kommit till Sverige tidigare.

I sitt remissvar poängterar LO att det skulle innebära ett avsteg från den princip som vanligtvis gäller för förändringar i föräldraförsäkringen, nämligen att nya regler brukar gälla för barn födda efter det datum då lagen börjar gälla. De skriver också att det därför är viktigt att information om ändringen tydligt når de grupper som berörs.

Inte diskriminerande

Diskrimineringsombudsmannen skriver att de delar utredningens uppfattning om att den aktuella särregeln för nyanlända varken kan medföra direkt eller indirekt diskriminering som har samband med etniskt tillhörighet.

Utredningens alternativa förslag om en generell tvåårsgräns, istället för särregler, som skulle gälla för alla försäkrade får också stöd av flera remissinstanser.