Beredskapssektor saknas – skyndas fram

Det säkerhetspolitiska läget tvingar regeringens utredare för försörjningsberedskap att tidigarelägga en delrapport med över ett halvår.
– Vi har cyberangrepp mot Sverige egentligen varje dag. Det finns ingen anledning att vänta, säger utredaren Pär Malmberg.