Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Barnkonventionen på väg att bli lag

Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Tunga juridiska instanser anser att den är för otydlig för att fungera som lag, men Advokatsamfundet är positivt inställt.

Regeringen väntas på torsdag besluta om att barnkonventionen ska bli lag, rapporterar SVT Nyheter. Flera juridiska instanser avstyrker förslaget och anser bland annat att formuleringarna i konventionen är för vaga för att tillämpas i domstol.

- Den ska snarare användas i politiska bedömningar när man stiftar lagar. Jag tror att det kan bli bekymmersamt att införa den som lag. Vi i domstolarna vill ha tydlig, lätt tillämpad lagstiftning, säger hovrättsråd Fredrik Wersäll.

Han ser en risk att domstolarna måste göra politiska bedömningar för att tolka barnkonventionen i lagform.

Norge positivt exempel

Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 och har då bundit sig att folkrättsligt försvara den. Tanken med att göra den till lag är att den skulle bli ett skarpare juridiskt verktyg och stärka barns rättigheter, enligt den statliga utredningen.

Advokatsamfundet har ställt sig bakom att göra konventionen till lag. Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, säger att hon har förståelse för invändningarna, men att det samtidigt är angeläget att slå vakt om barns rättigheter.

- Att göra barnkonventionen till lag är en teknik som vi inte är vana vid, men man ska inte överdriva problemen. Vi har andra lagar som också har mjukare formuleringar, som miljölagstiftningen och socialtjänstlagen, säger Anne Ramberg.

Hon tar upp Norge som positivt exempel där man har infört barnkonventionen som norsk lagstiftning.

Missas ofta

Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog tycker att det är glädjande att konventionen blir svensk lag.

- Utredningen som har föregått förslaget visar på ett otroligt tydligt sätt att barns rättigheter inte blir tillgodosedda i rättsprocesser.

Han säger att barns perspektiv ofta missas i till exempel vårdnadstvister och när barn omhändertas av vårdinstanser.

- Barn med psykisk ohälsa som har kontakt med vården berättar om att de inte får information. Beslut fattas över barns huvuden utan att de har förstått vad det innebär.

Dröjer till år 2020

Redan i sin första regeringsförklaring 2014 slog statsminister Stefan Löfven fast att barnkonventionen ska bli svensk lag. Nu föreslår man att den ska bli det först 1 januari 2020.

- Vi hade det som vallöfte att göra barnkonventionen till lag för att visa på riktigt att vi menar att barns rättigheter är så viktiga. Därför ska den här konventionen göras till lag, säger statsminister Stefan Löfven till TT under hans besök i Blekinge under sin Sverigeresa.

Mikael Jägerskog på Bris är kritisk till att det dröjer flera år innan konventionen blir lag. Men hovrättsråd Fredrik Wersäll tycker att det är positivt och hoppas att det kan underlätta för domstolarna att det är väl förberett när den införs.