Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialminister Lena Hallengren (S). Arkjvbild.

Barn ska återfå rätt till personlig assistans

Andningshjälp och sondmatning ska åter, otvetydigt, kunna ge rätt till personlig assistans och assistansersättning. Det kan göra stor skillnad för uppemot ett 50-tal vuxna och barn, och deras familjer, som fått rätten indragen.

- Detta ska rätta till en av de mest grundläggande bristerna i nuvarande lag, säger socialminister Lena Hallengren (S) om den lagändring som föreslås och som ska gälla från den 1 juli i år.

Lagförtydligandet bedöms beröra barn, men även en del vuxna, som fått den statliga assistansersättningen för personlig assistans indragen under 2016, 2017 och inledningen av 2018. Indragningarna skedde på grund av Försäkringskassans tolkning av nuvarande lag. Myndigheten hade då blivit striktare i sin tolkning efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2015.

Förtydligandet kan också innebära att personer som ansökt men fått avslag får rätt till assistans och assistansersättning.

Regeringens förslag ska tydliggöra att sondmatning och andningshjälp utgör sådana grundläggande behov som kan ge rätt assistans och därmed statlig assistansersättning.

Moderaternas talesperson för assistansfrågor, Camilla Waltersson Grönvall, säger att det är ett glädjande besked. Men hon säger också att familjer och barn har orsakats fruktansvärd oro och lidande på grund av att den rödgröna regeringen inte tog ansvar för LSS under den förra mandatperioden.

"Kan flytta hem"

Fallen som berör andningshjälp handlar ofta om trakeostomi, så kallat strupsnitt, där andningen underlättas genom en trakealkanyl. Det betyder att det alltid behöver finnas någon i barnets närhet som kan byta kanyl om den av misstag rycks ut eller täpps till av slem.

- Ett antal barn kan flytta hem igen, som fått vistas på sjukhus eller vårdinrättning. Det innebär att föräldrar får avlastning från det ständiga vakandet och oron för att deras barn inte ska kunna andas eller få i sig rätt mängd mat via sonden, säger Liberalernas Bengt Eliasson, vars parti står bakom förslaget tillsammans med regeringspartierna och Centerpartiet.

Förslaget från regeringen är dock i första hand ett svar på den beställning som riksdagens partier gav regeringen den 20 december, när riksdagen tog beslut om budgetområdena för 2019. Besluten utgick från Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag för i år, som riksdagen antog. I den budgeten sattes 350 miljoner kronor av för de ökade utgifter som förtydligandet angående andning och sondmatning antas leda till under 2019, samt 700 miljoner per år för 2020 och 2021.

Regeringen gör klart att den tänker anslå de pengar som behövs, men kostnaden är svår att uppskatta. Det rör sig dock om personer med stora behov, ofta dubbel assistans en stor del av dygnet. Det kan motsvara en kostnad på fem miljoner kronor per år och person.

Uppmaning från riksdagen

Bengt Eliasson (L) betonar att detta är ett första viktigt steg för att "återupprätta" lagen om särskilt stöd för funktionshindrade, LSS och rätten till personlig assistans.

Kristdemokraternas talesperson för funktionshinderfrågor, Pia Steensland, tycker att förslaget är ett livsavgörande första steg för att förbättra LSS. Hon påpekar att det nu gäller att säkerställa att hela stödinsatsen ska räknas som ett grundläggande behov.

Fortfarande oroad

- I dag är det tolkningar som gör att bara vissa delar av sondmatning, till exempel av och på med knappen, räknas, säger Steensland.

Maria Persdotter, ordförande i Rörelsehindrade barn och ungdomar, tycker att det var på tiden att regeringen nu lägger fram förslaget. Hon uttrycker samtidigt en oro för att Försäkringskassan inte kommer att tillämpa den nya lagstiftningen.

Socialminister Lena Hallengren försäkrar att förtydligandet av lagen verkligen kommer att få avsedd effekt.